Sveriges Ingenjörer

Förbundskansli

Kansliets arbete leds av förbundsdirektören med hjälp av ledningsgruppen. Nedan presenteras ledningsgruppen, samt kansliets chefer och avdelningarnas uppdrag i korthet.

Ledningsgrupp

Sveriges Ingenjörers ledningsgrupp beslutar om, samt leder förbundskansliets interna och externa arbete. I uppdraget ingår även stöd till bland annat fullmäktige, valberedning och förbundsstyrelse.

Jens Jacobsson

Jens Jacobsson
Förbundsdirektör

Marianne Lagerstedt

Marianne Lagerstedt
Ekonomichef

Elisabeth Arbin

Elisabeth Arbin
Chef för Demokrati, Förbundssekreterare

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius
Förhandlingschef

Heléne Robson

Heléne Robson
Chefsjurist

Åsa Söderén

Åsa Söderén
Kommunikationschef

André Pierrou

André Pierrou
Chef för Medlemsutveckling och rekrytering

Sara Petersson

Sara Petersson
HR-chef

Daniel Milovan

Daniel Milovan
IT-chef

Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs
Chef för Politik och påverkan

Kansliorganisation

Förbundskansliet består av förbundsledningen och stabsenheterna, samt de fyra avdelningarna Förhandling, Kommunikation, Medlemsutveckla och rekrytera och Politikutveckling och opinion.

Hämta organisationsschema

Förbundsledning

Förbundsdirektör: Jens Jacobsson

Ledningskoordinator: Malin Holmberg

Stabsenheter

Demokratistöd, förbundssekreterare: Elisabeth Arbin

Ekonomi: Marianne Lagerstedt

HR: Sara Petersson

Juridik: Heléne Robson

IT: Daniel Milovan

Internservice, fastighet: Magnus Böschen

Redaktion Ingenjören.se: Karin Virgin

Förhandling

Förhandlingsavdelningen ansvarar för strategiskt förhandlingsarbete, vård och utveckling av befintliga kollektivavtal. Hanterar arbetsrättsliga frågor, förhandlar och ger råd, stöd samt utbildning till medlemmar och förtroendevalda. Utövar förbundets partsställning, lokalt och centralt. 

Avdelningschef: Camilla Frankelius

Enhetschef Förhandling offentlig sektor: Andreas Nyström

Enhetschef Förhandling industrisektor: Pia Bäckström

Enhetschef Förhandling tjänstesektor: Ola Sundström

Enhetschef Förhandling, rådgivning och utbildning : Emma Sallnäs

Enhetschef Administration: Petra Lindell

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation avseende medlemskommunikation, marknad, press och opinion. Planerar, analyserar och utvecklar förbundets kommunikationsarbete samt stöd för ledningskommunikation. 

Avdelningschef: Åsa Söderén

Enhetschef Digital närvaro och produktion: Daniel Bergqvist

Enhetschef Marknad och kommunikation: Åsa Söderén

Medlemsutveckling och rekrytering

Avdelningen ansvarar för medlemsservice samt insatser för att rekrytera och behålla medlemmar. Uvecklar och förvaltar förmåner, erbjudanden och tjänster samt distriktverksamheten. Ansvarar för event riktat mot medlemmar och presumtiva medlemmar.

Avdelningschef: André Pierrou

Enhetschef Medlemsservice: Gunilla Eriksson

Enhetschef Medlemsutveckling: Natasha Kavalic

Enhetschef Rekrytering: Nils Haag

Politik och påverkan

Avdelningen ansvarar för att ta fram underlag till stöd för förbundets politik, i form av exempelvis utredningar och statistik. Ansvarar för politikutveckling utifrån omvärld och trender samt att utgöra kansliets expertstöd i strategiskt viktiga frågor och aktiviteter.

Samhällspolitisk chef och avdelningschef: Johan Kreicbergs

Enhetschef Analys och påverkan: Jessica Bagge

Senast uppdaterad 2023-11-01
Till toppen