Sveriges Ingenjörer

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige.

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • Bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  • Fastställa förbundskansliets organisation
  • Utse förbundets ombud
  • Anställa och entlediga förbundsdirektören

Nominera

För att vår styrelse ska vara relevant måste den representera den bredd som finns bland ingenjörer. Du kan nominera någon som du tycker skulle passa för uppdraget som styrelseledamot. Du kan dock inte nominera dig själv. Nomineringar som görs före den 30 april gäller för innevarande år. De som inkommer efter den 30 april gäller för nästkommande år.

Med ingenjörens nyfikenhet

Nyfikenhet och stolthet över ingenjörskåren är hennes ledstjärnor i uppdraget som ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Lär känna Ulrika Lindstrand

Presidium

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

Ulrika Lindstrand

Född: 1973 
McNeil AB, Helsingborg 
Examen: Kemiteknik, Chalmers, 1998
Invald i förbundsstyrelsen: 2010 
Skicka e-post till Ulrika Lindstrand

Per Norlander

1:e vice förbundsordförande

Per Norlander

Född: 1964
Ericsson AB, Linköping
Examen: Teknisk fysik & elektronik, LiTH, 1991
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Sara Anvarsson

2:e vice förbundsordförande

Sara Anvarsson

Född: 1989
LegiLexi stiftelse, Stockholm
Examen: Industriell ekonomi, Linköpings universitet
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Ledamöter

Arezou Taghizadeh

Ledamot

Arezou Taghizadeh

Född: 1965
Minpension.se, Stockholm
Examen: Datateknik, KTH, 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Bettina Kylefors

Ledamot

Bettina Kylefors

Född: 1974
Scania, Södertälje
Examen: Civilingenjör, KTH Materialteknik
Invald i förbundsstyrelsen: 2022

Fares Abugharbia

Ledamot

Fares Abugharbia

Född: 1997
Volvo CE
Examen: Industriell ekonomi, BTH 2022
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Joachim Pettersson

Ledamot

Joachim Pettersson

Född: 1964
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990
Invald i förbundsstyrelsen: 2011

Josefin Rojas Vazquez

Ledamot

Josefin Rojas Vazquez
Teknolog

Född: 1998
Utbildning: Civilingenjör inom Energisystem, Mälardalens Universitet 
Invald i förbundsstyrelsen: 2023

Kristin Andersen

Ledamot

Kristin Andersen

Född: 1978
WSP, Göteborg
Examen: Civilingenjör i energisystem, Uppsala universitet/SLU
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Marcus Suurküla

Ledamot

Marcus Suurküla

Född: 1957
FMV, Stockholm
Examen: Flygteknik, KTH, 1983
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Per-Arne Lundberg

Ledamot

Per-Arne Lundberg

Född: 1956
Posten AB, Stockholm
Examen: Gymnasieingenjör El/Teleteknik, Linköping
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Philip Engström

Ledamot

Philip Engström

Född: 1979
Linköpings universitet, Norrköping
Examen: Medieteknik, Linköpings universitet 2006
Invald i förbundsstyrelsen: 2019

Tara Kadir

Ledamot

Tara Kadir
Teknolog

Född: 1997
Utbildning: Energiingenjör, Högskolan i Halmstad 
Invald i förbundsstyrelsen: 2023

Therese Koggdal

Ledamot

Therese Koggdal

Född: 1976
AB Volvo, Göteborg
Examen: Maskiningenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Ulf Nordberg

Ledamot

Ulf Nordberg

Född: 1959
Rise AB, Stockholm
Examen: Civilingenjör Samhällsbyggnad
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Senast uppdaterad 2024-03-27
Till toppen