Sveriges Ingenjörer

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige.

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • Bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  • Fastställa förbundskansliets organisation
  • Utse förbundets ombud
  • Anställa och entlediga förbundsdirektören

Nominera

För att vår styrelse ska vara relevant måste den representera den bredd som finns bland ingenjörer. Du kan nominera någon som du tycker skulle passa för uppdraget som styrelseledamot. Du kan dock inte nominera dig själv. Nomineringar som görs före den 30 april gäller för innevarande år. De som inkommer efter den 30 april gäller för nästkommande år.

Med ingenjörens nyfikenhet

Nyfikenhet och stolthet över ingenjörskåren är hennes ledstjärnor i uppdraget som ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Lär känna Ulrika Lindstrand

Presidium

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande

Född: 1973 
McNeil AB, Helsingborg 
Examen: Kemiteknik, Chalmers, 1998
Invald i förbundsstyrelsen: 2010 
E-post: forbundsordforande@sverigesingenjorer.se

Per Norlander, 1:e vice förbundsordförande 

Född: 1964
Ericsson AB, Linköping
Examen: Teknisk fysik & elektronik, LiTH, 1991
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Sara Anvarsson, 2:e vice förbundsordförande

Född: 1989
LegiLexi stiftelse, Stockholm
Examen: Industriell ekonomi, Linköpings universitet
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Ledamöter

Alexandra Billett

Född: 1997
Teknolog
Utbildning: Civilingenjör, LTH bioteknik
Invald i förbundsstyrelsen: 2022

Arezou Taghizadeh

Född: 1965
Minpension.se, Stockholm
Examen: Datateknik, KTH, 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Bettina Kylefors

Född: 1974
Scania, Södertälje
Examen: Civilingenjör, KTH Materialteknik
Invald i förbundsstyrelsen: 2022

Fares Abugharbia

Född: 1997
Sigma Industry syd
Examen: Industriell ekonomi, BTH 2022
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Joachim Pettersson

Född: 1964 
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990
Invald i förbundsstyrelsen: 2011

Kristin Andersen

Född: 1978
WSP, Göteborg
Examen: Civilingenjör i energisystem, Uppsala universitet/SLU
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Marcus Suurküla

Född: 1957
FMV, Stockholm
Examen: Flygteknik, KTH, 1983
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Per-Arne Lundberg

Född: 1956
Posten AB, Stockholm
Examen: Gymnasieingenjör El/Teleteknik, Linköping
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Philip Engström

Född: 1979
Polismyndigheten, Linköping
Examen: Medieteknik, Linköpings universitet 2006
Invald i förbundsstyrelsen: 2019

Therese Koggdal

Född: 1976
AB Volvo, Göteborg
Examen: Maskiningenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Ulf Nordberg

Född: 1959
Rise AB, Stockholm
Examen: Civilingenjör Samhällsbyggnad
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Viktor Andersson

Född: 1990
Teknolog
Utbildning: Datateknik, Blekinge Tekniska Högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Senast uppdaterad 2022-11-29
Till toppen