Sveriges Ingenjörer

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. De 15 styrelseledamöterna väljs av förbundets fullmäktige.

Förbundsstyrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbeta framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling. Det innebär bland annat att:

  • Bereda fullmäktiges ärenden och genomföra fullmäktiges beslut
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  • Fastställa förbundskansliets organisation
  • Utse förbundets ombud
  • Anställa och entlediga förbundsdirektören

Nominering till förbundsstyrelsen är öppen 1 april – 12 maj varje år.

Nominera

För att vår styrelse ska vara relevant måste den representera den bredd som finns bland ingenjörer. Du kan nominera någon som du tycker skulle passa för uppdraget som styrelseledamot. Du kan dock inte nominera dig själv. Nomineringar som görs före den 12 maj gäller för det innevarande året. Nomineringar som inkommer efter den 12 maj gäller för nästkommande år.

Med ingenjörens nyfikenhet

Nyfikenhet och stolthet över ingenjörskåren är hennes ledstjärnor i uppdraget som ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Lär känna Ulrika Lindstrand

Presidium

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande

Född: 1973 
McNeil AB, Helsingborg 
Examen: Kemiteknik, Chalmers, 1998
Invald i förbundsstyrelsen: 2010 
E-post: forbundsordforande@sverigesingenjorer.se

Per Norlander, 1:e vice förbundsordförande 

Född: 1964
Ericsson AB, Linköping
Examen: Teknisk fysik & elektronik, LiTH, 1991
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Sara Anvarsson, 2:e vice förbundsordförande

Född: 1989
LegiLexi stiftelse, Stockholm
Examen: Industriell ekonomi, Linköpings universitet
Invald i förbundsstyrelsen: 2017

Ledamöter

Arezou Taghizadeh

Födelseår: 1965
Avtalat, Stockholm
Examen: Datateknik, KTH, 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Fares Abugharbia

Född: 1997
Teknolog
Utbildning: Industriell ekonomi
Lärosäte: BTH
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Frida Krantz Röhne

Född: 1984
AFRY, Stockholm
Examen: Samhällsbyggnadsprogrammet, KTH
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Joachim Pettersson

Född: 1964 
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Examen: Fysikerlinjen Umeå Universitet 1990
Invald i förbundsstyrelsen: 2011

Kristin Andersen

Född: 1978
WSP, Göteborg
Examen: Civilingenjör i energisystem, Uppsala universitet/SLU
Invald i förbundsstyrelsen: 2020

Marcus Suurküla

Född: 1957
FMV, Stockholm
Examen: Flygteknik, KTH, 1983
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Per-Arne Lundberg

Född: 1956
Posten AB, Stockholm
Examen: Gymnasieingenjör El/Teleteknik, Linköping
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Peter Tönnäng

Född: 1968
Avega Dinamiko AB, Stockholm
Examen: Elektroteknik, Chalmers 1995
Invald i förbundsstyrelsen: 2018

Philip Engström

Födelseår: 1979
Polismyndigheten, Linköping
Examen: Medieteknik, Linköpings universitet 2006
Invald i förbundsstyrelsen: 2019

Therese Koggdal

Född: 1976
AB Volvo, Göteborg
Examen: Maskiningenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad 2001
Invald i förbundsstyrelsen: 2016

Ulf Nordberg

Född: 1959
Rise AB, Stockholm
Examen: Civilingenjör Samhällsbyggnad
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Viktor Andersson

Född: 1990
Teknolog
Utbildning: Datateknik, Blekinge Tekniska Högskola
Invald i förbundsstyrelsen: 2021

Senast uppdaterad 2022-04-01
Till toppen