Sveriges Ingenjörer

Nominera till förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer strävar alltid efter att vara relevant och attraktivt för medlemmarna och synliggöra ingenjörerna i samhällsdebatten. Därför önskar förbundet nomineringar till vår förbundsstyrelse i alla åldrar, branscher och med olika bakgrund. 

Du som är medlem i Sveriges Ingenjörer kan nominera en annan medlem som kandidat till förbundsstyrelsen. Erfarenhet av fackligt arbete är ett plus – det spelar ingen roll om det är lokalt, på distriktsnivå eller centralt.

Den du nominerar kan inte vara studerandemedlem. Det är inte heller tillåtet att nominera sig själv, men kanske är det någon du känner?

Du kan nominera när som helst under året, men senast den 30 april varje år för att nomineringen ska gälla innevarande år.

Om uppdraget

Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter varav två är teknologer. De leder arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

Styrelsens arbete i korthet 

  • Leda arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.
  • Bereda Ingenjörsfullmäktiges ärenden och genomföra beslut.
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, samt fastställa förbundskansliets organisation.
  • Varje ledamot är fadder till ett eller flera distrikt eller yrkesföreningar.
  • Utse förbundets ombud i exempelvis avtalsdelegationer.
  • Anställa och entlediga förbundsdirektören.

Tid för uppdraget

Förbundsstyrelsen sammanträder vanligtvis åtta gånger per år. Sammanträdena är en eller två dagar. Utöver det tillkommer inläsningstid inför möten. En gång om året i samband med Ingenjörsfullmäktige genomförs även möte på helgdag. Mötena äger normalt rum i Stockholm men kan även ske digitalt eller i hybridform.

Varje ledamot är också fadder till ett eller flera distrikt eller yrkesföreningar. I uppdraget ingår att stötta distrikten i deras arbete och om möjligt även besöka dem.

Ersättning

Förbundet ersätter lönebortfall för den som behöver få tjänstledigt från jobbet. Arvode utgår för uppdraget utöver ersättning för lönebortfall.

Läs om arvoden i protokollet från senaste Ingenjörsfullmäktige och om regler för kostnadsersättning i bilagan.

Kontakt

Har du frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@sverigesingenjorer.se.

Röster från Förbundsstyrelsen

Therese Koggdal och Philip Engström berättar om sitt engagemang i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.

Senast uppdaterad 2024-03-28
Till toppen