Sveriges Ingenjörer

Valberedning

Att sitta i valberedningen kan vara ett av förbundets viktigaste förtroendeuppdrag. Det är valberedningen som föreslår vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och vilka som ska vara förbundets revisorer.

Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter som alla väljs av Ingenjörsfullmäktige. Deras mandatperioder är två år.

Vad gör valberedningen?

Elisabeth Arbin, förbundssekreterare för Sveriges Ingenjörer, förklarar vad valberedningen har för roll och uppdrag och varför valberedningen är en så viktig del av demokratin i förbundet.

Valberedningens uppdrag

Det är valberedningen som bereder förslag till ny förbundsstyrelse och förslag till revisorer inför beslut i Ingenjörsfullmäktige i november varje år.

Valberedningens uppdrag är också att bereda Ingenjörsfullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till ledamöter i de centrala förtroendeuppdragen i förbundet.

Vart fjärde år genomför valberedningen valet till fullmäktige.

Valberedningens arbete

Valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret (ca åtta möten per år) för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i förbundsstyrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet.

Sveriges Ingenjörers medlemmar kan löpande tipsa valberedningen genom att nominera de personer som de tycker skulle passa i förbundsstyrelsen. Nomineringar som görs före den 12 maj gäller för innevarande år. De som inkommer efter den 12 maj gäller för nästkommande år.

Teknologernas två platser i förbundsstyrelsen hanteras inte av valberedningen utan har sin egen process.

Läs om mer Teknologrådet

Det är valberedningen som ser till att valet till Ingenjörsfullmäktige blir genomfört. De arbetar för att det finns ett brett urval av listor som medlemmarna kan rösta på samt att det ska bli ett så högt valdeltagande som möjligt.

Kontakta valberedningen

Per Tore Eidsvik

Ordförande

Per Tore Eidsvik
2022–2024

Saab Surveillance
per.tore.eidsvik@gmail.com

Mari Larsson

Vice ordförande

Mari Larsson
2023–2025

Volvo Powertrain AB
larssonmari8@outlook.com

Anke Krönert

Ledamot

Anke Krönert
2022–2024

Karin Stihl

Ledamot

Karin Stihl
2023–2025

Magnus Jälmbrant

Ledamot

Magnus Jälmbrant
2022–2024

Region Västerbotten Norrlands universitetssjukhus
magnus.jalmbrant@gmail.com

Sofia Johannesson

Ledamot

Sofia Johannesson
2023–2025

Per Beremark

Ledamot

Per Beremark
2022–2024

Vill du tipsa valberedningen om kandidater?

Du som är medlem kan nominera personer till förbundsstyrelsen och som verksamhetsrevisorer.

Senast uppdaterad 2023-11-22
Till toppen