Sveriges Ingenjörer

Valberedning

Att sitta i valberedningen kan vara ett av förbundets viktigaste förtroendeuppdrag. Det är valberedningen som föreslår vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och vilka som ska vara förbundets revisorer.

Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter som alla väljs av Ingenjörsfullmäktige. Deras mandatperioder är två år.

Valberedningens uppdrag

Det är valberedningen som bereder förslag till ny förbundsstyrelse och förslag till revisorer inför beslut i Ingenjörsfullmäktige i november varje år.

Valberedningens uppdrag är också att bereda Ingenjörsfullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till ledamöter i de centrala förtroendeuppdragen i förbundet.

Vart fjärde år genomför valberedningen valet till fullmäktige.

Valberedningens arbete

Valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret (ca åtta möten per år) för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i förbundsstyrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet.

Varje vår kan Sveriges Ingenjörers medlemmar tipsa valberedningen genom att nominera de personer som de tycker skulle passa i förbundsstyrelsen. Nominering till förbundsstyrelsen är öppen 1 april – 12 maj varje år.

Teknologernas två platser i förbundsstyrelsen hanteras inte av valberedningen utan har sin egen process.

Läs om mer Teknologrådet

Det är valberedningen som ser till att valet till Ingenjörsfullmäktige blir genomfört. De arbetar för att det finns ett brett urval av listor som medlemmarna kan rösta på samt att det ska bli ett så högt valdeltagande som möjligt.

Kontakt

Ordförande

Per Tore Eidsvik (2020-2022)
Saab Surveillance
per.tore.eidsvik@gmail.com

Vice ordförande

Karin Stihl (2021-2023)
Tieto
karin.stihl@gmail.com

Ledamöter

Per Beremark (2020-2022)
Ingka Services AB
per.beremark@gmail.com

Stefan Wänstedt (2020-2022)
Ericsson AB
stefan.wanstedt@ericsson.com

Anke Krönert (2020-2022)
Sandvik AB
anke.kronert@gmail.com

Mari Larsson (2021-2023)
Volvo
larssonmari@hotmail.com

Sofia Johannesson (2021-2023)
AstraZeneca
fia.johannesson@gmail.com

Senast uppdaterad 2022-03-02
Till toppen