Sveriges Ingenjörer

Teknologrådet

Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådets uppgifter i korthet

 • Tillvarata studentmedlemmars intressen vid Ingenjörsfullmäktige.
 • Rösta fram två teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen, och utse en av dessa till Teknologrådets ordförande.
 • Inom sig utse tre-fem personer som tillsammans med presidiet utgör Teknologstyrelsen.

Teknologrådet på Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

I Sveriges Ingenjörer har Teknologrådet stora möjligheter till inflytande. Av de 95 ledamöternas platser i fullmäktige tillhör 14 platser Teknologrådet. I februari varje år kan du nominera dig själv eller annan studentmedlem till att företräda studenterna vid Ingenjörsfullmäktige.

Under Ingenjörsfullmäktige kan Teknologrådet driva frågor som är viktiga för just studentmedlemmarna. De kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör ingenjörsstudenter och ingenjörer i stort.

En del av Teknologrådet utgör också förbundet teknologstyrelse som leds av ordförande för Teknologstyrelsen.

Teknologstyrelsen är verksam under hela året och företräder förbundet vid exempelvis Saco studentråds kongress och i ANE student.

Kontakta Teknologrådet via e-post här

Årets Teknologråd (1 april 2024–31 mars 2025)

Gruppbild Teknologrådet

Mohanad Abugharbia, BTH - tillika Teknologstyrelsen
Hawar Balta, Högskolan i Borås - tillika Teknologstyrelsen
Elias Bernmalm, Uppsala Universitet - tillika Teknologstyrelsen
Erik Birgersson, Linköpings Universitet - tillika Teknologstyrelsen
André Johansson, Umeå Universitet - tillika Teknologstyrelsen
Ebba Jolde, LTH
Mher Kiumgyan, Mälardalens Universitet
Mikkel Lindberg, Umeå Universitet
Venkata Surya Akash Mernedi, BTH
Sovann Mong, Umeå Universitet
Zaid Al Obidi, Mälardalens Universitet
Juan Pablo Sanchez Rodriguez - tillika Teknologstyrelsen
Sara Sarwari, BTH
Sineth Sok, Linköpings Universitet

Tara Kadir - ordförande Teknologstyrelsen och ledamot i förbundsstyrelsen
Josefin Rojas Vazquez – vice ordförande Teknologstyrelsen och ledamot i förbundsstyrelsen

Teknologstyrelsens uppgifter är bland annat att:

 • Stärka medlemmarnas utbildningsidentitet.
 • Vara referensgrupp till teknologrepresentanterna i förbundsstyrelsen.
 • Utse förbundets ombud vid Sacos Studentråds kongress och Saco studentråds medlemsråd samt nominera förbundets kandidater till Sacos Studentråds styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning.
 • Utse ombud till EYE (European Young Engineers) konferenser.
 • Bereda val av teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen.

Januari 

 • Förberedelser inför nomineringsmånad
 • Planera verksamhetsåret

Februari

 • Nomineringsmånad

Mars

 • Val av nytt Teknologråd
 • Saco studentråds medlemsråd (2-3 mars)

April

 • Välkomna nya ledamöter till Teknologrådet (mandatperiod 1 april-31 mars 2025)
 • Introduktion och kick-off för det nya Teknologrådet (13-14 april)

Maj

 • Saco studentråds kongress (18-19 maj)

Juni

 • Almedalsveckan, ordförande/vice ordförande för Teknologrådet deltar eventuellt

Juli

 • Inga aktiviteter

Aug

 • Motioner till Ingenjörsfullmäktige förbundet tillhanda (senast 31 aug)

Sep

 • Förberedelser Ingenjörsfullmäktige
 • Eventuellt EYE konferens (European Young engineers)
 • Eventuellt möte med ANE (Nordisk ingenjörssammankomst)

Okt

 • Förberedelser inför Ingenjörsfullmäktige, digitalt möte

Nov

 • Inför Ingenjörsfullmäktige (16 nov)
 • Ingenjörsfullmäktige (17-19 nov)

Dec

 • Utvärdering och förberedelse inför ny nomineringsomgång i feb 2025
 • Saco studentråds medlemsråd

Saco studentråd

Sveriges Ingenjörer ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Saco studentråd samlar studenter från alla Sacos medlemsförbund och är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Saco studentråd arbetar för att förbättra för studenters och nyexaminerade situation.  

Läs mer på Saco studentråds webbplats.

Internationella frågor 

Ingenjörsyrket ska vara internationellt gångbart, ingenjörsutbildningarna likaså. Mot bakgrund av det och eftersom många frågor är gemensamma över landsgränserna - har vi löpande kontakter och regelbundna träffar, både fysiska och onlinemed studentfackliga föreningar inom Norden såväl som på europeisk nivå. 

Senast uppdaterad 2024-05-24
Till toppen