Sveriges Ingenjörer

Teknologrådet

Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådets uppgifter i korthet

  • Tillvarata studentmedlemmars intressen vid Ingenjörsfullmäktige.
  • Rösta fram två teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen, och utse en av dessa till Teknologrådets ordförande.
  • Inom sig utse tre-fem personer som tillsammans med presidiet utgör Teknologstyrelsen.

Teknologrådet på Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

I Sveriges Ingenjörer har Teknologrådet stora möjligheter till inflytande. Av de 95 ledamöternas platser i fullmäktige tillhör 14 platser Teknologrådet. I februari varje år kan du nominera dig själv eller annan studentmedlem till att företräda studenterna vid Ingenjörsfullmäktige.

Under Ingenjörsfullmäktige kan Teknologrådet driva frågor som är viktiga för just studentmedlemmarna. De kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör ingenjörsstudenter och ingenjörer i stort.

En del av Teknologrådet utgör också förbundet teknologstyrelse som leds av ordförande för Teknologstyrelsen.

Teknologstyrelsen är verksam under hela året och företräder förbundet vid exempelvis Saco studentråds kongress och i ANE student.

Årets Teknologråd

Omar Abasi, BTH - tillika Teknologstyrelsen
Mohanad Abugharbia, BTH - tillika Teknologstyrelsen
Hawar Balta, Högskolan i Borås
John Bankefors, Uppsala Universitet
Elias Bernmalm, Uppsala Universitet - tillika Teknologstyrelsen
Lovisa Edström, Umeå Universitet
Tara Hossein, Högskolan i Halmstad
Olof Mattsson, KTH
Sovann Mong, Umeå Universitet
Sara Sarwari, BTH
Sineth Sok, Linköpings Universitet
Adam Jacobsson Trönndal, Lunds Universitet  
Josefin Rojas Vazquez, Mälardalens Universitet - tillika Teknologstyrelsen
Andreana Vojinovic, Chalmers tekniska högskola

Viktor Andersson, examen från BTH - ordförande Teknologstyrelsen och ledamot i förbundsstyrelsen
Alexandra Billett, Lunds tekniska högskola - vice ordförande Teknologstyrelsen och ledamot i förbundsstyrelsen

Teknologstyrelsens uppgifter är bland annat att:

  • Stärka medlemmarnas utbildningsidentitet.
  • Vara referensgrupp till teknologrepresentanterna i förbundsstyrelsen.
  • Utse förbundets ombud vid Sacos Studentråds kongress och Saco studentråds medlemsråd samt nominera förbundets kandidater till Sacos Studentråds styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning.
  • Utse ombud till EYE (European Young Engineers) konferenser.
  • Bereda val av teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen.

Saco studentråd

Sveriges Ingenjörer ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Saco studentråd samlar studenter från alla Sacos medlemsförbund och är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Saco studentråd arbetar för att förbättra för studenters och nyexaminerade situation.  

Läs mer på Saco studentråds webbplats.

Internationella frågor 

Ingenjörsyrket ska vara internationellt gångbart, ingenjörsutbildningarna likaså. Mot bakgrund av det och eftersom många frågor är gemensamma över landsgränserna - har vi löpande kontakter och regelbundna träffar, både fysiska och onlinemed studentfackliga föreningar inom Norden såväl som på europeisk nivå. 

Senast uppdaterad 2023-04-12
Till toppen