Sveriges Ingenjörer

Distriktet – ditt lokala nätverk

Förbundet har 20 distrikt fördelade länsvis. Distrikten är en ideell verksamhet inom förbundet som riktar sig till alla medlemmar lokalt som ett forum för erfarenhetsutbyte.

Ledorden för distriktsverksamheten är närhet – nätverk – intresse.

Närhet - möjlighet att träffa andra ingenjörer på den ort där man arbetar eller bor. Det kan vara alltifrån intressanta studiebesök på teknikföretag till olika spännande seminarier och föredrag.

Nätverk - vill du träffa andra medlemmar som arbetar i samma bransch, eller ingenjörer med samma intressen ger distrikten möjlighet att hjälpa dig att finna lämpliga forum för detta.

Intresse - här får du möjlighet att lokalt engagera dig i frågor som ingenjörens roll i samhället, teknikfrågor, eller andra frågor som berör din yrkesroll.

Om det gäller allmänna frågor om t ex förhandling, varsel etc så maila till vår förhandlingsavdelning.

Kontakta oss

Vill du ha ytterligare information om distriktsverksamheten inom förbundet, kontakta distrikt@sverigesingenjorer.se eller ring 08-613 80 72.

Distriktsverksamheten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte heller någon motpart mot arbetsgivare. Vid förhandlingsärenden kontakta Sveriges Ingenjörer centralt, på telefon 08-613 80 00 eller via e-post.

Senast uppdaterad 2023-01-30
Till toppen