Sveriges Ingenjörer

Distrikt Väst

Välkommen till distrikt Väst. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Distriktsverksamheten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte heller någon motpart mot arbetsgivare. Vid förhandlingsärenden kontakta Sveriges Ingenjörer centralt, på telefon 08-613 80 00 eller via e-post.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Per-Tore Eidsvik

Telefonnummer: 0734-37 83 73

E-post: distriktvast@sverigesingenjorer.se

Ordförande Per Thore Eidsvik

Vice ordförande Susann Lindqvist

Sekreterare Audun Tengs

Kassör Christer Eriksson

Ledamot Mats Överfjord

Ledamot Annica Norlenius

Ledamot Anna-Lena Palm

Ledamot Torbjörn Strandberg

Kontaktperson Förbundsstyrelsen Therése Koggdal

Kontaktperson kansli Kari Waldenström

Revisor Jie Zhong

Ersättare Sven Sjöberg

Valberedning

Maria Guttman (Sammankallande)
Erik Eglén
Ali yaghoubvand

Senast uppdaterad 
2022-09-16

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2022-06-28
Till toppen