Sveriges Ingenjörer

Distrikt Väst

Välkommen till distrikt Väst. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten. 

Distriktsverksamheten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte heller någon motpart mot arbetsgivare. Vid förhandlingsärenden kontakta Sveriges Ingenjörer centralt, på telefon 08-613 80 00 eller via e-post.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Audun Tengs

Telefonnummer: 0734–37 83 14

E-post: distriktvast@sverigesingenjorer.se

Ordförande: Audun Tengs 0734 37 8314

Vice ordförande – Susann Lindqvist 0702-411 726
1:e sekreterare – Christer Eriksson.
2:e sekreterare – Lova Olin
Kassör – Mats Garsten

Ledamot Mats Överfjord
Ledamot Annica Norlenius
Ledamot Anna-Lena Palm
Ledamot Torbjörn Strandberg
Ledamot Azam Vali

Kontaktperson Förbundsstyrelsen Therése Koggdal
Kontaktperson kansli Kari Waldenström

Revisor Jie Zhong
Ersättare Sven Sjöberg

Valberedning
Maria Guttman (Sammankallande)
Erik Eglén
Ali Yaghoubvand
Christer Lund

 

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen