Sveriges Ingenjörer

Distrikt Norrbotten

Välkommen till distrikt Norrbotten. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Aktuellt

Här hittar du aktuella händelser och nyheter i ditt distrikt

Valberedningen i distrikt Norrbotten söker efter personer som vill engagera sig i distriktsstyrelsen under 2020.

Tidigare fackligt engagemang är meriterande men inte ett krav. Du som saknar erfarenhet men vill engagera dig i distriktet är därför varmt välkommen att kandidera.

Ett engagemang i distrikt Norrbotten skiljer sig från den fackliga verksamheten i de lokala föreningarna. Det handlar i stor utsträckning om att arrangera ett varierat utbud av event, såsom föreläsningar, studiebesök, små evenemang, till att sprida glädje och inspiration för medlemmarna i Norrbotten.

Distriktsstyrelsen har en budget från det centrala förbundet för att anordna dessa saker, och de hjälper även till med förslag och kontakter. Ibland ombeds distriktet att agera värd även åt centrala arrangemang. Att vara med i styrelsen är ett operativt uppdrag, som ställer krav på att du som ledamot tar ansvar för och hjälper till med att arrangera dessa events.

Genom att engagera dig i distriktet får du möjlighet att påverka vilka frågor och arrangemang som distriktet ska lyfta fram, både regionalt men också centralt. Det ger dig också en utmärkt möjlighet att utöka ditt personliga nätverk i regionen.

Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Kontakta styrelsen

E-post: distriktnorrbotten@sverigesingenjorer.se

Vice ordförande Daniel Nilsen 073-566 52 01 

Ledamot/ Ekonomiansvarig Håkan Wiss 070-696 33 30

Ledamot Emil Andersson-Edenbrink

Ledamot Johnny Dahlberg 070-358 26 90

Ledamot Bijish Babu 070-419 78 17

Ledamot Karin Jansson 
 
Ledamot Joakim Pettersson

Valberedning Mikael Andersson 0920-45 65 00

Kontaktperson i förbundsstyrelsen: Joachim Peterson

 

Uppdaterad: 2022-09-15

Sök på aktuella event i ditt distrikt i kalendariet.

Årsmöte 19/3-20
Föreläsning med SKB

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2023-02-17
Till toppen