Sveriges Ingenjörer

Distrikt Stockholm

Välkommen till distrikt Stockholm. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Marcus Suurküla

Telefonnummer:079 - 079 40 87

E-post: marcus.suurkula@fmv.se

Styrelse Distrikt Stockholm 2020

Ordförande Marcus Suurküla 079 - 079 40 87

Vice ordförande Alex Hanna Elias 072-849 66 70

Sekreterare Carolina Gómez Lagerlöf 073-674 20 44

Ledamot Björn de Maré 

Ledamot Jeanette Pahlen 

Ledamot Pouriya Parsanezhad 

Ledamot Edward Ringborg

Ledamot Arezou Taghizadeh 

Ledamot Rebecca Nibelius

Valberedning

Valberedning Tibor Muhi 

Valberedning Jan Pettersson 

Valberedning Johan Ingberg 

Revisorer
Hans Olofsson
Peter Tönnäng
Lennart Fogelklou (Revisorsuppleant)


Kontaktperson i Förbundsstyrelsen: Arezou Taghizadeh

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2022-06-28
Till toppen