Sveriges Ingenjörer

Distrikt Södermanland

Välkommen till distrikt Södermanland. Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

Kontakta styrelsen

Ordförande

Patrik Sandberg

E-post: distriktsodermanland@sverigesingenjorer.se

Ordförande Patrik Sandberg

Ledamot Sofia Cerny

Ledamot Magnus Kling


Kontaktperson i förbundsstyrelsen: Per Norlander

Kanslifadder - Vakant

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledorden för verksamheten är närhet, nätverk och intresse. Distrikten bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare.

Vill du ha mer information kontakta Kari Waldenström, 08-613 80 72.

Senast uppdaterad 2022-06-28
Till toppen