Sveriges Ingenjörer
Om förbundet

Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

Ingenjörsfullmäktige 2024

Nästa Ingenjörsfullmäktige hålls 17–19 november 2024 på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. 

Det årliga mötet

81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år, nästa gång 2026. 14 ledamöter väljs årligen av studerandemedlemmarna.

På det årliga fullmäktigemötet i november är uppgifterna att:

  • fastställa förbundets stadgar, valordning, vision och mål samt policyer
  • välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
  • besluta om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter
  • besluta om förslag från förbundsstyrelsen (propositioner)
  • besluta om förslag från medlemmar (motioner)

Motioner behandlas vid fullmäktige jämna år.

Läs mer om motioner och medlemsförslag

Läs mer om Ingenjörsvalet

Ericssonlistan: 9 mandat
Sveriges Ingenjörer SANDVIK: 1 mandat
Ingenjörer i Väst: 5 mandat
Mer pang för pengarna – More Bang for the buck: 4 mandat
Högskolor och Universitet: 4 mandat
Ingenjörer i Staten: 4 mandat
Chefer & Ledarskap: 3 mandat
Klöver dam: 7 mandat
Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 1 mandat
Sveriges Ingenjörer Syd: 4 mandat
Ingenjörer i institutssektorn: 1 mandat
Scaniaingenjörerna för trygghet i förändring: 5 mandat
Ingenjörer i välfärden: 2 mandat
Sveriges Ingenjörer i NORR: 4 mandat
Unga Ingenjörer: 1 mandat
Erfarna Ingenjörer: 3 mandat
Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 3 mandat
Stockholm Mälardalen: 2 mandat
Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 7 mandat
IT, Konsult & Innovation: 3 mandat
Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna: 3 mandat
Saablistan: 4 mandat

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till dina företrädare, såsom ledamöter i fullmäktige, valberedning och revisorer.

Senast uppdaterad 2023-11-23
Till toppen