Sveriges Ingenjörer
Medlemsinflytande

Medlemsförslag och motioner

Alla medlemmar kan vara med och påverka förbundet, exempelvis genom att skicka in motioner eller medlemsförslag. Här får du veta mer om hur du gör.

Varje medlem har rätt att väcka en fråga i Ingenjörsfullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. En snabbare väg från idé till handling är att skicka in ett medlemsförslag. Men dina idéer kan också vara till nytta i projekt som redan pågår.

Så här kan du vara med och påverka

Om du har idéer eller synpunkter kring förbundets verksamhet har du möjlighet att påverka på följande sätt:

1. Kontakta kansliet

Börja med att kontakta kansliet för att se om din idé komma till nytta i något som vi redan arbetar med eller i utvecklingen av ny verksamhet.

Kontakta oss

2. Skicka in ett medlemsförslag

Du har möjlighet att skicka in ett förslag direkt till förbundsstyrelsen via formuläret för medlemsförslag. Det är en snabbare väg från idé till handling än att skicka in en motion.

Läs mer om medlemsförslag här

3. Skicka in en motion

En motion är ett formellt förslag till förbundets fullmäktige. Motioner bereds av förbundsstyrelsen och behandlas sedan av fullmäktige. 

Läs mer om motioner

Senast uppdaterad 2023-07-07
Till toppen