Sveriges Ingenjörer

Medlemsförslag

Varje medlem, eller en grupp av medlemmar, har rätt att lämna medlemsförslag. Det är en snabbare väg från idé till handling än att skriva en motion.

Ett medlemsförslag skickas direkt till förbundsstyrelsen och inom några veckor från det att förslaget har kommit in får du besked om hur ärendet behandlas. Ett slutligt besked får du snarast efter att förbundsstyrelsen har fattat beslut.

Innan du skickar in ditt medlemsförslag, kontakta gärna kansliet. Kanske kan din idé komma till nytta i verksamhet som redan pågår eller i planerade projekt. Läs mer här

Inkomna medlemsförslag publiceras i dokumentet nedan, tillsammans med information om förbundsstyrelsens beslut och eventuella fakta i frågan. 

OBS: När du skickar in ett medlemsförslag publiceras det på Sveriges Ingenjörers webbplats bland inkomna medlemsförslag tillsammans med ditt för- och efternamn.

Om förbundsstyrelsen avvisar ett medlemsförslag kan det ändå lämnas in som en motion till förbundets fullmäktige. Motioner behandlas av fullmäktige varje jämnt år.

Läs mer om motioner till fullmäktige

Inkomna medlemsförslag

Till toppen