Sveriges Ingenjörer

Skicka in ditt medlemsförslag

Här kan du som är medlem i Sveriges Ingenjörer skicka in medlemsförslag.

Varje medlem, eller en grupp av medlemmar, har rätt att lämna medlemsförslag.

Ett medlemsförslag skickas direkt till förbundsstyrelsen och inom några veckor från det att förslaget har kommit in får du besked om hur ärendet behandlas. Ett slutligt besked får du snarast efter att förbundsstyrelsen har fattat beslut.

Inkomna medlemsförslag publiceras på webbplatsen tillsammans med information om förbundsstyrelsens beslut och eventuella fakta i frågan.

Här hittar du publicerade medlemsförslag

Om förbundsstyrelsen avvisar ett medlemsförslag kan det ändå lämnas in som en motion till förbundets fullmäktige. Motioner behandlas av fullmäktige varje jämnt år.

 
 

Obs! När du skickar in ett medlemsförslag kan förslaget, samt ditt förnamn och efternamn, publiceras på Sveriges Ingenjörers webbplats bland inkomna medlemsförslag.

Läs om hur vi behandlar personuppgifter.

Till toppen