Sveriges Ingenjörer

Vision och inriktning

Visionen är målet vi tillsammans bestämt att sträva mot, det vi vill uppnå på lång sikt. Inriktningen är den väg organisationen på demokratisk väg stakat ut för att nå målet.

Vår vision

Visionen beskriver vad vi vill uppnå långsiktigt och är en formulering som ska vägleda oss mot målet:

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle

Visionära och strategiska mål

Förbundets visionära och strategiska mål syftar till att visa vad visionen innebär för Sveriges Ingenjörer. Dessa mål ska utmana och inspirera till den utveckling som Sveriges Ingenjörer önskar se.

Verksamhetsinriktning för att nå visionen

Förbundsstyrelsen fastställer årligen verksamhetsinriktningen. Den anger förbundets prioriterade områden och strategiska inriktning för att uppnå de strategiska målen och visionen.

Styrdokument

Dokument som till exempel årsredovisning, styrdokument, valordning och kontaktuppgifter till styrelsen.

Till dokument
Till toppen