Sveriges Ingenjörer
Nyheter 19 november 2020

Nej till nytt avtal inom kommuner och regioner

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte underteckna det nya kollektivavtalet inom kommunal och regional sektor. Sveriges Ingenjörer kvarstår därmed i det nuvarande avtalet.

Beslutet att tacka nej bygger på en sammantagen bedömning av värdet i Sveriges Ingenjörers nuvarande avtal i förhållande till det nya avtalet. Vi anser att det nya avtalet, AB 20, är ett betydligt sämre avtal för Sveriges Ingenjörers medlemmar än det nuvarande avtalet, AB 17.

Nedan redovisas några skäl till att vi inte avser att skriva under avtalet.

Projektanställning

Sveriges Ingenjörer kan inte acceptera en upp till fyra år lång visstidsanställning med öppningar för att stapla visstider på varandra. Visstidsanställningar är en otrygg anställningsform som kan innebära privatekonomiska svårigheter till exempel när man ansöker om banklån eller letar efter bostad. Vi tycker att anställningstrygghet är en självklarhet och att tillsvidareanställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad.

Beräkningsperioder

Motparten vill föra in möjligheten att föra 11 timmar mellan beräkningsperioder. Vår uppfattning är att med rätt bemanning och god planering behövs inte denna förändring. Vi värnar om våra medlemmars rätt till god balans mellan arbete och fritid.

Flytt av huvudsemester

Motparten vill avtala om en fastställd ersättning i krontal vid flytt av huvudsemestern under sommarmånaderna. Vi anser att ersättningsnivån antingen ska hanteras i lokala förhandlingar eller genom en mycket väl tilltagen ersättning som gör det kostsamt att röra våra medlemmars huvudsemester. Vi värnar om rätten till ledighet under sommaren när familj och vänner också är lediga.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoförbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor.

Klicka här för att läsa mer om beslutet att kvarstå i nuvarande kollektiavtalt på AkademikerAlliansens hemsida

Till toppen