Sveriges Ingenjörer

Facken inom industrin säger inte upp sista avtalsåret

Fackförbunden i Facken inom industrin har under september 2021 beslutat att inte säga upp det sista året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i november 2021. 

Möjligheten att säga upp avtalet finns för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. Facken inom industrins bedömning är att någon sådan förändring inte skett jämfört med läget när avtalen tecknades.

Sveriges Ingenjörer som är part inom Facken inom Industrin fullföljer därmed de avtal som träffades i fjol med industrins arbetsgivare.

- De centrala avtalen fortsätter att gälla över 2022 men löneutvecklingen för ingenjörerna måste bli bättre. Ingenjörerna ska ha en anständig och rimlig del av arbetsgivarnas lönsamhet och vinster i förhållande till prestation, säger Camilla Frankelius. 

Vi ser att ingenjörerna bidrar ojämförligt till utveckling, innovation och lönsamhet hos arbetsgivarna, mer än de får betalt för idag.

Camilla Frankelius

Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

- Det är en olycklig lönepolitik som många industriföretag driver. Därför kommer vi nu mobilisera och agera för bättre löneutveckling på såväl lokal som individnivå, avslutar hon.

Till toppen