Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 11 juli 2022

Ingenjörsmentor är en väg till arbete

Mentorprogram är effektiva för att föra nyanlända ingenjörer närmare ett jobb visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer. Nu behöver fler arbetsgivare använda detta verktyg, om de menar allvar med att fylla sina kompetensbehov.

Det finns ett sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda akademiker på svensk arbetsmarknad. OECD har lyft fram mentorprogram som ett effektivt – och i Sverige underutnyttjat – verktyg för att minska gapet.

Mentorprogrammet Ingenjörsmentor har drivits i tio år av Sveriges Ingenjörer i samarbete med KTH, Stockholms stad, Järfälla kommun, och Länsstyrelsen Stockholm. Varje år matchas cirka 50 nyanlända ingenjörer ihop med mentorer, som alla är yrkesverksamma ingenjörer. Syftet är att hjälpa adepten närmare målet om ett ingenjörsjobb i Sverige.

Enkäter med deltagarna visar bland annat att 74 procent av adepterna anser att Ingenjörsmentor stärkte deras möjligheter att få arbete. 86 procent av mentorerna gjorde bedömningen att mentorprogrammet gör adepterna mer anställningsbara.

Adepterna som fick ingenjörsjobb under pågående mentorprogram pekade i intervjuer på hur Ingenjörsmentor indirekt, genom flera steg, hjälpte dem att få jobbet. Det handlade om förbättrade yrkesspecifika språkkunskaper i svenska, större kunskap om svensk arbetsmarknad och arbetskultur, förberedelser inför anställningsintervjuer samt ett högre självförtroende. Ibland något så enkelt som en bra referens.

Nu behöver arbetsgivarna själva starta mentorprogram om de menar allvar med att fylla sina kompetensbehov

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande

Utvärderingen intervjuade flera arbetsgivare inom energi- och byggsektorn, som bekräftade att många arbetsgivare törstar efter ingenjörer. Samtidigt målar vissa arbetsgivare upp hinder som gör dem mindre benägna att anställa nyanlända ingenjörer. Bland annat nämndes bristande språkkunskaper och att omställningen till svensk arbetskultur blir för stor. Ingenjörsmentor lyckades övervinna hinder just likt dessa, enligt deltagarna själva.

– Det finns många nyanlända ingenjörer i Sverige som trots stora ansträngningar ändå inte erbjuds jobb. Ingenjörsmentor har visat att hindren går att övervinna. Nu behöver arbetsgivarna själva starta mentorprogram om de menar allvar med att fylla sina kompetensbehov, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Adepten Paola Israde Burrola är energiingenjör från Mexiko. Hon fick jobb på Vattenfall efter mentorprogrammet och pekar på Ingenjörsmentors avgörande betydelse:

– Det här programmet har hjälpt mig att få jobb. Utan programmet skulle jag aldrig blivit framgångsrik i min job search. Och jag vet inte var jag skulle vara utan det här programmet, säger Paola Israde Burrola.

Ladda ned hela rapporten

Läs artilkeln om Ingennjörsmentor där adepten Paola interjvuats,  i förbundets medlemstidning-  på Ingenjoren.se

Mentorer hjälper nyanlända ingenjörer till jobb – fler platser behövs

Till toppen