Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom ideell sektor och ingår i AHT-samarbetet.

Läs mer om vilka avtal som ingår på akademikerforbunden.se.

  • Idrott
  • Ideella och ideburna organisationer
  • Skola och Utbildning
  • Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
  • Utbildning och Folkbildning
  • Vård och omsorg

Avtalsdokument

Senast uppdaterad 2021-02-09