Sveriges Ingenjörer

Fyll i de personer du vill anmäla

Lägg till person med uppdrag

ååååmmddxxxx
nn@domain.net
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

Lägg till fler personer med uppdrag

åååmmddxxx
nn@domän.com
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

ååååmmddxxx
nn@domän.com
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

nn@domän.com
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

ååååmmddxxx
nn@domän.com
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

ååååmmddxxx
nn@domän.com
 • Måste fyllas i.
 • Måste fyllas i.

Bifoga protokoll eller stadgar

Alla filer du vill ladda upp måste ligga i samma mapp. Markera de filer du vill ladda upp. Maxstorlek 10MB (totalt).

Kontrollera innan uppladdning att du valt rätt fil/filer. Har du laddat upp fel filer kan du göra om uppladdningen med de korrekta filerna”.

Observera att du behöver ladda upp minst ett protokoll som styrker era val.

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren

Förnamn Efternamn
Eventuell övrig information och kommentarer

Läs om hur vi behandlar personuppgifter.

Till toppen