Sveriges Ingenjörer

Fyll i de personer du vill anmäla

Ange tio siffror utan bindestreck.

Lägg till person med uppdrag

ååmmddxxxx
nn@domain.net
0701234567

Lägg till fler personer med uppdrag

ååmmddxxx
nn@domän.com
0701234567

ååmmddxxx
nn@domän.com
0701234567

ååmmddxxx
nn@domän.com
0701234567

ååmmddxxx
nn@domän.com
0701234567

ååmmddxxx
nn@domän.com
0701234567

Bifoga protokoll eller stadgar

Alla filer du vill ladda upp måste ligga i samma mapp. Markera de filer du vill ladda upp. Maxstorlek 10MB (totalt).

Kontrollera innan uppladdning att du valt rätt fil/filer. Har du laddat upp fel filer kan du göra om uppladdningen med de korrekta filerna”.

Observera att du behöver ladda upp minst ett protokoll som styrker era val.

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren

Förnamn Efternamn
Eventuell övrig information och kommentarer
Till toppen