Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar desto större legitimitet och inflytande på arbetsplatsen. Därför är det alltid viktigt att rekrytera. Du som förtroendevald har naturliga kontaktytor med potentiella medlemmar och är kunnig i medlemskapets fördelar. Att rekrytera kan vara den mest kreativa och utåtriktade delen av ditt fackliga arbete.

Beställ rekryteringsmaterial

Som förtroendevald har du tillgång till en mängd olika sorters material och stöd i ditt arbete för att rekrytera fler medlemmar och skapa ännu större förutsättningar för Sveriges Ingenjörer att främja dina och alla andra medlemmars intressen.

Beställ material som passar dig genom att välja sektor nedan.

Material för privatanställda

Här finns bland annat material från de digitala avtalskonferenser som genomförts för privat sektor under hösten 2020. Du hittar också annat material för att informera medlemmar.

Material för privatanställda

Material för kommun och region

Här finns material för dig som är förtroendevald inom kommun och region. Använd materialet för att höja synligheten på dina insatser, lämna det till kollegor eller använd det för att bemöta argument och frågor som intresserade har.

Material för kommun och region

Material för statligt anställda

Hitta material för Sveriges Ingenjörer, samt länk till SACO-S webbshop eftersom vi samarbetar med andra fackförbund inom statlig sektor.

Material för statligt anställda

Synas och rekrytera i Coronatider

Få igång och håll igång de digitala mötena och samtalen.

Tips och inspiration hittar du här

Argument för medlemskap

Argumenten för medlemskap kan vara många. En del väljer att vara med på rent fackliga grunder, andra för inkomstförsäkringen och ytterligare andra tack vare stöd och tillgång till karriär- och utvecklingstjänster. 

Ett medlemskap ger:

 • Trygghet i arbetslivet – med bland annat en förmånlig inkomstförsäkring och rådgivning av våra ombudsmän och jurister. 
 • Goda arbetsvillkor – genom kollektivavtal som reglerar villkor för exempelvis pension, övertid, sjuk- och semesterlön samt föräldrapenning. 
 • Karriär- och utveckling – allt ifrån karriärcoachning och cv-granskning till seminarier och ingenjörsspecifik lönestatistik.

Det är vår uppgift att framhäva medlemmarna som starkt bidragande till verksamhetens utveckling och lönsamhet. Dessutom finns vi representerade på många arbetsplatser och tillvaratar medlemmarnas intressen.

Här hittar du argument för kollektivavtalets värde 

 

Vanliga frågor – och hur de kan bemötas

Här har vi samlat svar på vanliga frågor som både både befintliga och potentiella medlemmar kan ställa.

En enkel fråga som kan vara så svår att svara på om man inte är beredd. Fokusera på personen du talar med och fråga vad är viktigt för dig? Sannolikt kommer det upp någonting som du kan berätta om hur vi jobbar/kan hjälpa till. ”Du kan exempelvis fråga: ”Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats?” eller ”Är det något som du skulle vilja förändra på vår arbetsplats?”

Ett annat sätt att hantera frågan kan vara att först berätta överskådligt om medlemskapet, och sedan fördjupa dig utifrån vad personen verkar är intresserad av. 

Jämfört med vad? Sätt det i relation till exempelvis ett års medlemsavgift, det räcker till en timme med en arbetsrättsjurist.

Allt upplevs som dyrt om man inte ser att man får någonting. Kom ihåg att medlemskapet är mer än en försäkring som du använder om du får problem. Det gäller att använda möjligheterna till exempelvis lönestatistik inför lönesamtal, CV-granskning och råd inför föräldraledighet.

Tips: Ge 3 exempel på vad vi gör och uppmana medlemmen att utnyttja medlemskapet! Du som förtrorendevald träffar medlemmarna och kan påminna dem om vad de har i medlemskapet. Berätta att mycket är reglerat i avtal. Det är sällan arbetsgivaren delar ut förmåner för att de är snälla, utan för att vi har varit med och förhandlat fram dem.

Nej, du får ju inte del av allt. Till exempel går man miste om individuell rådgivning, förhandlingshjälp, stöd i samband med lönesamtal, förmåner som inkomstförsäkring och karriärstöd, seminarier och inflytande på arbetsplatsen.

Vill du ha bra villkor i arbetslivet är det också bra att tänka på att väldigt mycket finns reglerat i avtal och inte i lagen. Det svenska arbetsrättsliga systemet bygger på att det finns två parter som förhandlar. Vi behöver vara många och starka – både för att få behålla det vi redan har och för att kunna fortsätta förbättra villkoren. 

Chefer kan självklart vara med. En chef har också en chef, arbetsmiljö, behov av rådgivning mm. Det finns specifika seminarier mm för chefer. Chefer på hög nivå kan vara medlem centralt och få råd och stöd direkt från kansliet.

Här hittar du våra chefsförmåner.

Är du intresserad av en bra löneutveckling, god arbetsmiljö eller en trygg anställning? Detta är exempel på frågor vi jobbar med. Ointresse beror ofta på okunskap. Fokusera på just den här personen och fråga vad är viktigt för dig? Sannolikt kommer det upp något område som du kan berätta om hur vi jobbar/kan hjälpa till. ”Du kan exempelvis fråga: ”Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats?” eller ”Är det något som du skulle vilja förändra på vår arbetsplats?”

A-kassan ger enbart begränsad ekonomisk ersättning (förutsatt att du uppfyller villkoren). Till exempel går du miste om individuell rådgivning, förhandlingshjälp, stöd i samband med lönesamtal, karriärstöd, seminarier och inflytande på arbetsplatsen. 

De flesta av Sacoförbundens medlemmar tjänar mer än vad a-kassan ger. Därför erbjuder vi yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa en förmånlig inkomstförsäkring som kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Du hittar mer information om inkomstförsäkringen här.

Med förbundets stöd kanske du inte ens behöver bli uppsagd eller kan få en uppgörelse. Man kan hitta andra lösningar som omplacering, avtalspension eller kompetensstöd.

Skulle du bli uppsagd kan du få hjälp och ersättning. Alla omfattas av stödet oavsett om man är medlem, men det hade inte funnits om inte fackförbunden drivit frågan.

Läs mer här: 

 • Trygghetsrådet (TRR) om du arbetar inom privat sektor
 • Trygghetsrådet (TRS) gäller vissa branscher som intresseorganisationer, ideella arbetsgivare inom vård och omsorg industriföretag som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening)
 • Omställningsfonden om du arbetar inom kommun eller landsting
 • Trygghetsstiftelsen (TSN) om du arbetar inom statlig sektor 

Vad bra, det är ju det vi jobbar för. Och vilka villkor vill du ha i framtiden?

Fackförbunden har gjort mycket historiskt för att vi ska ha bra villkor idag, men det är ju framförallt framtiden som är intressant. Genom att du är medlem idag bidrar du till att vi är många vilket ger oss förhandlingsstyrka  för att behålla de goda villkor vi har nu och till att fortsätta påverka hur framtiden ska se ut.

Vi kan inte ta allt som vi har för givet. Det svenska arbetsrättsliga systemet bygger på att det finns två parter som förhandlar. Väldigt mycket finns reglerat i avtal och inte i lagen.

Utan medlemskap går du dessutom miste om individuella förmåner som kan göra din situation ännu bättre eller hjälpa dig om du skulle få problem, såsom rådgivning, förhandlingshjälp, stöd i samband med lönesamtal, inkomstförsäkring, karriärstöd, seminarier och inflytande på arbetsplatsen.

Vi är också en intresseorganisation för ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är opinionsbildare vad rör ingenjörsfrågor, teknik och innovation. Vi driver och bevakar kvalitén på teknisk utbildning, vi tar initiativ för att öka teknikintresset hos barn och unga. Vi publicerar utredningar för forskning, innovation, miljö och energi i syfte att stärka ingenjörernas roll i samhället och flytta fram Sveriges positioner som tillväxtnation. Vi erbjuder Sveriges starkaste nätverk för ingenjörer och har sedan starten för 150 år sedan byggt en unik styrka och position i samhället.

Sacoförbunden organiserar utifrån utbildningsbakgrund. Vi tror att du som akademiker har mest gemensamt med andra akademiker på arbetsplatsen. Det gör att vi kan fokusera på dig som akademiker och utgå från just dina förutsättningar och behov. 

Som akademikerförening representerar vi lokalt en tydlig målgrupp och kan vi effektivare driva frågor. Med en tydlig målgrupp är det lättare att driva politik och förhandla villkor som stämmer överens med just dina förutsättningar.

Sacoförbunden är experter på olika professioner, exempelvis erbjuder Sveriges Ingenjörer: 

Bra villkor just för dig som är ingenjör

Sveriges Ingenjörer arbetar varje dag för att ingenjörerna – våra medlemmar – ska ha löner och anställningsförhållanden som motsvarar deras tekniska utbildning och kompetens. Oavsett om du är student, forskare, chef eller specialist, så är Sveriges Ingenjörer det fackförbund som har bäst koll på dina villkor och starkast engagemang för dina möjligheter. Vi kan ingenjörernas situation bäst – vi är avtalspart på de största ingenjörstäta avtalen, våra ombudsmän har gedigen och lång erfarenhet av de ingenjörstunga branscherna. Vi har arbetat fram avtal för att ge dig som akademiker de bästa förutsättningarna för att få en lön du är värd baserat på dina individuella förutsättningar och prestationer.

En intresseorganisation för ingenjörer 

Sveriges Ingenjörer är opinionsbildare vad gäller ingenjörsfrågor, teknik och innovation. Vi driver och bevakar kvalitén på teknisk utbildning, vi tar initiativ för att öka teknikintresset hos barn och unga. Vi publicerar utredningar för forskning, innovation, miljö och energi i syfte att stärka ingenjörernas roll i samhället och flytta fram Sveriges positioner som tillväxtnation. Vi erbjuder Sveriges starkaste nätverk för ingenjörer och har sedan starten för 150 år sedan byggt en unik styrka och position i samhället. 

Unikt, individuellt stöd och nytta för dig som är ingenjör

Som medlem hos Sveriges Ingenjörer arbetar vi för att du ska ha ett tryggt, utvecklande och lönsamt arbetsliv. Vi har en förmånlig inkomstförsäkringoch erbjuder även andra exklusiva förmåner såsom unik lönestatistik enbart baserad på ingenjörslöner. Våra ombudsmän och rådgivare talar med ingenjörer varje dag, år efter år, vilket ger en mycket god kompetens på ingenjörernas förutsättningar. Branschansvariga har extra god kännedom inom sitt område.

Som medlem i ett Sacoförbund kan du vara kvar som medlem och behålla inkomstförsäkring och andra villkor när du byter jobb, oavsett om det är i privat, kommunal eller statlig sektor.

Tips för att rekrytera nya medlemmar

 • Ställ frågan - vill du bli medlem?
  Kom ihåg att erbjuda medlemskap genom en enkel fråga. Ofta är det inte svårare än så.
 • Kontakta nyanställda
  Se till att hälsa nyanställda välkomna och berätta lite om den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Genom samarbete med personalavdelningen kan ni få uppgifter om nyanställda och få med er kontaktpersons namn i annonser när tjänster utlyses. 
 • Bjud in potentiella medlemmar
  Se till att potentiella medlemmar får del av information och bjuds in till medlemsaktiviter. Givetvis kan du ordna med en särskild rekryteringsaktivitet, men enklast är att bjuda in icke-medlemmar till befintliga medlemsaktiviteter. 
 • Skapa tillfällen att synas
  Berätta om den fackliga verksamheten för dina kollegor. Bjud på frukost, ställ fram ett informationsbord i entrén eller skicka ut ett nyhetsbrev. Bjud alltid med potentiella medlemmar. 
 • Vässa argumenten
  Förbered dig för att kunna svara på frågor och lyfta fram medlemskapets fördelar. Försök att anpassa argument och tilltal så att medlemskapets fördelar passar den du talar med. 

Rekrytera på din arbetsplats

Se en kort inspirationsfilm med tips om hur du kan göra en enkel aktivitet för att rekrytera på din arbetsplats. Svensk och engelsk version.

Rekryteringsfilm: Ingenjör och därför medlem

Sveriges Ingenjörer har tagit fram en film om förbundet och varför det är en självklarhet att vara medlem som ingenjör och riktar sig till såväl befintliga som potentiella medlemmar.

Det främsta syftet med filmen är att vara ett stöd till förtroendevalda och engagerade på Sveriges Ingenjörer i hur man kan presentera förbundet när man anordnar aktiviteter där även potentiella medlemmar är välkomna.

Filmen kan visas som inledning i samband med att man har event riktade mot ingenjörer med inbjudna potentiella medlemmar, men man kan även använda den som inspiration i hur medlemskapet kan presenteras och den kan även visas i samband med t ex introduktioner av nyanställda. 

Filmen är endast 3 minuter lång och finns med svensk eller engelsk textning. När ni visar filmen är det givetvis viktigt att ni samtidigt inte glömmer att berätta om allt ni gör för medlemmarna lokalt på ert företag och kanske exempel på förändringar ni vart med och påverkat eller jobbar för.

Behöver du filmen nedladdad? Kontakta Ronak Abas via e-post

"Knacka skrivbord" - Checklista

Ett enkelt och effektivt sätt att få din Akademikerförening (lokala förening) att växa, är att berätta för dina kollegor vad ett medlemskap hos Sveriges Ingenjörer innebär/kan erbjuda, dvs. ”att knacka skrivbord”.

Här nedan finns en checklista med instruktioner som hjälp för att komma igång. Aktiviteten passar extra bra inför andra planerade möten som ni gör.

Bjud in till ingenjörsfika!

Har du önskemål om att bjuda på frukost, lunch eller fika under synlighetskampanjen? Kontakta Ronak Abas via e-post.

Du väljer den tidpunkt som passar dig och dina kollegor bäst. Använd gärna mallarna för inbjudan och skicka ut informationen i god tid.

Kontakt för rekrytering

Vill du ha stöd och hjälp i rekryteringsarbetet?

Kontakta:
Malin Lindström
Rekryteringschef på Sveriges Ingenjörer
08-613 80 00 

Rekryteringsmaterial: Skicka e-post
 
Välkomstgåva och profilprodukter: Skicka e-post

Handböcker, mallar och checklistor

Senast uppdaterad 2019-04-16
Till toppen