Synas och rekrytera i Coronatider

Det är extra viktigt i osäkra tider att synas och kommunicera vad ett medlemskap innebär; att det är både tryggt och lönsamt att vara medlem. I vanliga fall stöter ni kanske ihop vid kaffeautomaten och får chansen att presentera er och den fackliga verksamheten, eller snappa upp vad en medlem har på hjärtat. Nu är det i många fall uteslutet på grund av Corona. Det är därför viktigt att få igång och hålla igång de digitala mötena och samtalen.

  • Nya kollegor och medlemmar. Skriv ett Välkommen-mail och/eller bjud in till ett digitalt Välkommen-till-oss-möte
  • Få fatt i nya kollegor, som i dagsläget sitter hemma och jobbar. Stäm av med HR om det går att få kontaktuppgifter och/eller fråga om det finns möjlighet att vara med på digitala möten för att presentera er så att alla får ett ansikte på er och lite personlig information om vad facket gör på jobbet och hur man får fatt i er och/eller blir medlem.
  • Arbetsgivarens digitala kanaler. Har ni möjlighet att under rådande omständigheter få nyttja intranätet eller liknande digital kanal för att informera?
  • Skicka e-post och chatta. Starta en chattgrupp/team i en digital mötesapp (teams/zoom el liknande) för era medlemmar.
  • Digitala möten. Bjud in till ett medlemsmöte (via en digital mötesapp)

Här kommer några tips och inspiration för att komma i gång med innehållet

Till toppen