Sveriges Ingenjörer
Seminarium

Marindagen

Under Försvarsmaktens marindag kommer Mårten Silvanius hålla i ett föredrag
för att belysa betydelsen av ingenjörerna inom marinen. Ingen anmälan krävs.

Datum: 13 augusti 2022
Tid: 13:30 - 14:10
Passar för:
Trolle Båthamn, Föreläsningen sker i sal 45

Föredraget är en exposé genom de år då mariningenjörer varit verksamma med början i af Chapmans verksamhet för ca 300 år sedan och uppbyggnaden av en stor, kraftfull flotta för att passera genom både upprustning och neddragning för att sedan ge en beskrivning av dagens verksamhet och den återuppbyggnad samt nödvändiga utveckling Marinen står inför. Vilka utmaningar har mariningenjören haft, har idag och kommer att ha?


Föredraget är öppet för allmänheten och sker under Försvarsmaktens Marindag.
Fler aktivitetter arrangerade av Försvarsmakten kommer att äga rum under
dagen, läs mer här.

Föreläsare

Mårten Silvanius

Mariningenjör

Mårten Silvanius arbetar som mariningenjör i Försvarsmakten och har tjänstgjort på tekniska befattningar i 25 år inom bl.a. fartygstjänst, utvecklingsarbete och dykverksamhet. Som mariningenjör arbetar han med ingenjörsrelaterade frågor med koppling till Försvarsmaktens materiel och metoder. Uppgifterna omfattar materielens hela livscykel med fokus på
förmågeutveckling för de operativa förbanden. Yrket kräver både officersexamen och civilingenjörsexamen. Under senare år är även Mårten på deltid engagerad som doktorand på Blekinge TekniskaHögskola.

Till toppen