Sveriges Ingenjörer
Evenemang

Cyber Security: Kritisk Infrastruktur

Det nya geopolitiska läget har påskyndat utvecklingen och tydliggjort att skyddet av kritisk infrastruktur blivit en topprioriterad fråga. Var med på en högaktuell konferens av Ny Teknik Education.

Datum: 28 mars 2023
Tid: 09:00 - 17:00
Passar för: Medlem
Hybridevent, Blique by Noblis, Gävlegatan 18, Stockholm
Anmäl senast: 27 mar

Det nya geopolitiska läget har påskyndat utvecklingen och tydliggjort att skyddet av kritisk infrastruktur blivit en topprioriterad fråga.

Sektorer som el/energi, transport, bank/finans, digital infrastruktur, hälso/sjukvård, vatten och livsmedel är alla exempel på samhällskritisk infrastruktur som kräver särskilt omsorgsfullt arbete avseende skydd och cybersäkerhet. Informationssäkerhetens komplexitet, gränsöverskridande karaktär och snabba utvecklingstakt kräver strukturerat arbete och effektiv samverkan.

EU-parlamentet godkände i november 2022 NIS 2-direktivet. Syftet är att uppnå en ökad gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot och medlemsländerna har nu 21 månader på sig att förbereda och implementera de nya delarna.

Hur ser cybersäkerhetsarbetet ut i de olika infrastruktursektorerna? Vad kan sektorerna lära av varandra och vilka behov av samverkan finns? Vad är erfarenheterna av NIS 1 och hur ser planerna ut för implementering av NIS 2?

Syfte och innehåll

Syftet med eventet är att sätta fokus på cyberberedskap- och säkerhet för kritisk infrastruktur och att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika infrastruktursektorer. En särskild vikt kommer också att läggas på affärskontinuitetsperspektivet och implementeringen av NIS 2.

Eventet belyser de olika sektorernas utmaningar och möjligheter, vi lyfter fram goda exempel från införandet av NIS 1 och fördjupar kunskapen om hur du rustar verksamheten genom faserna att förutse, skydda, hantera och återställa. Vi belyser också NIS 2:s kravbild kring riskanalyser, säkerhetspolicies, incidenthantering, kontinuitetsplanering, krishantering, leverantörssäkerhet, mätning av effektivitet och sårbarhetsrapportering.

Unikt erbjudande för Sveriges Ingenjörer – 25 % rabatt för medlemmar!

Som medlem i Sveriges Ingenjörer så kan vi erbjuda en unik rabatt på 25 % på kursavgiften.

Logga in och hämta rabattkoden här.

Till toppen