Sveriges Ingenjörer
Nätverk

Lunch and Learn: Ingenjörerna inom Generation Z

Välkommen till ett lunchsamtal om hur arbetsmarknaden förändras i takt med att Gen Z gör entré på arbetsmarknaden. Vi tar även upp hur Gen Z ser på hållbarhetsfrågor och vilka förväntningar som finns hos dem för att skapa hållbara arbetsplatser. 

Datum: 14 mars 2024
Tid: 12:15 - 13:00
Passar för: Medlem, Icke-medlem
Digitalt
Anmäl senast: 14 mar

Vi ser ett skifte på arbetsmarknaden. Parallellt som hållbarhets- och omställningsfrågor arbetas in i ingenjörsbranschen, är en ny generation på väg att inta arbetsmarknaden med storm. Vad innebär det när nya krav ställs på företag och när Gen Z får sätta agendan kring hållbarhet och förväntningarna om vad som är en värdefull och hälsosam arbetsplats?

Det vill Fatima Essaidi, civilingenjörsstudent vid Lunds tekniska Högskola, förklara genom att ta oss igenom sina frågeställningar. 

Generation Z, unga födda mellan 1995 och 2016, är generationen som aldrig upplevt tiden utan internet och växt upp med ett överhängande klimathot och en globalt allt mer instabil värld. Hur har det format generationen som nu gör entré på arbetsmarknaden och vad kan vi lära av varandra?

Välkommen att delta i ett spännande lunchsamtal tillsammans med Fatima om hur Gen Z ser på hållbarhetsfrågor, klimathotet och hur olika generationer kan lära av varandra. Hur vi skiljer oss som medarbetare och kraven den yngre generationen ställer på sina arbetsgivare. Tillsammans samtalar vi kring hur vi kan utmana vår uppfattning om vad som är en hållbar arbetsplats på riktigt och hur vi når dit.

Under 2024 håller vi ett antal digitala frukost- och lunchträffar, där vi tillsammans lyfter och diskuterar högaktuella hållbarhetsfrågor med sakkunniga från hela landet. Mer information och möjlighet att själv påverka innehållet hittar du i Sveriges ingenjörers hållbarhetsnätverk på Linkedin.

Talare

Fatima Essaidi

Civilingenjörsstudent

Fatima Essaidi är civilingenjörsstudent vid Lunds tekniska högskola. Under 2023 blev Fatima nominerad till Microsoft årets Tech-tjej och Stora Ingenjörspriset. Idag är hon en av Sveriges yngsta advisory board medlemmar och äger dessutom podcasten 20 råd innan 20. 

Till toppen