Sveriges Ingenjörer
Nätverk

Hållbar stadsplanering i högriskområden för översvämning

Klimatstrategen Lisa Ekström leder oss i ett samtal kring vilka utmaningar som uppstår då hållbarhetsaspekter och övriga stadsutvecklingsmål behöver samsas med en växande stad och en osäker framtid.

Datum: 11 april 2024
Tid: 17:30 - 19:00
Passar för: Medlem
Anmäl senast: 10 apr

Välkommen till  en spännande nätverksträff med vatten-och hållbarhetsfokus! Vinterns träff  bygger vidare på samtalen om resiliens och framtidsspaningar kring ett hållbart Göteborg. Många områden i Göteborg är redan idag utsatta för återkommande översvämningar: Gullbergsvass, Lindholmen och Frihamnen är bara några exempel. Betongbarriärer byggs just nu för att  klara höjda nivåer strax under 3 meter,  och näst på tur  står skyfallsanläggningar som ska skydda byggnader och känsliga områden.

Lisa Ekström är klimatstrateg för Göteborg stad och arbetar med bland annat vattenfrågor och stadsutveckling, och hon kommer att dela med sig av sitt arbete och framtidsspaningar.

Tillsammans med Sustainergies gör vi en djupdykning i nyckelfaktorer som kommer att vara en del av Göteborgs klimatanpassningsarbete, och arbetar i grupp för att spåna i hur utveckling och innovation behöver anpassas där framtiden är oviss i målen rörliga.

Inga förkunskaper behövs för att delta, vi ses i ett interaktivt format som låter alla dela med sig av sina idéer och frågeställningar oavsett kunskapsnivå.

Nätverksträffen börjar 17:30, men redan från 17:00 serveras lättare förtäring. 

Talare

Lisa Ekström

Klimatstrateg

Lisa Ekström arbetar som klimatstrateg på Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg med klimatanpassningsfrågor. Lisa är civilingenjör inom Ekosystemteknik från LTH och har arbetat med klimatanpassning som konsult tidigare men arbetar idag för Göteborgs stad. Foto: Thomas Johansson

Till toppen