Sveriges Ingenjörer
Studiebesök

Forskning och utveckling för renare vatten – Sjöstadsverket Water Innovation Centre

Sjöstadsverket Water Innovation Centre är en testanläggning i världsklass som utvecklar tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Under detta studiebesök får du lära dig mer om anläggningen. 

Datum: 17 april 2024
Tid: 16:00 - 18:00
Passar för: Medlem
Anmäl senast: 15 apr

Välkommen till detta studiebesök, som hålls på engelska, där vi får fördjupa oss inom vattenreningsteknik och återvinning av vatten. Sjöstadsverket Water Innovation Centre, SWIC, är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Den används som en test- och pilotanläggning för näringsliv och andra parter i både nationella och internationella forskiningsprojekt. 

På testanläggningen SWIC utvecklar de tekniker för att man i reningsverken ska kunna återanvända och nyttiggöra renat avsloppsvatten. Anläggningen, som tidigare hette Hammarby Sjöstadsverk, drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. Mer information om anläggningens verksamhet finns att hitta här

Vänligen anmäl dig bara om du säkert kan komma. Lokalen rymmer endast 20 personer och vill att alla platser verkligen blir fyllda. Självklart kan någon bli sjuk eller få något viktigt att göra denna tid, var då vänliga att avboka din plats så att någon annan kan få den. Tack på förhand. 

Det här eventet arrangeras av ett distrikt. Distrikten består av ideellt engagerade medlemmar som skapar närhet, nätverk och intresse för dig som medlem. Läs mer om distrikten här. 

Till toppen