Sveriges Ingenjörer
Webbinarium

Hur man framgångsrikt leder globala team

Att navigera genom distans, kulturella skillnader och varierande arbetsmiljöer är en utmaning för dagens ledare. På det här webbinariet utforskar vi hur du framgångsrikt kan leda ditt team, trots dessa förutsättningar. 

Datum: 26 april 2024
Tid: 12:00 - 12:45
Passar för: Chef, Medlem, Icke-medlem
Digitalt
Anmäl senast: 26 apr

I en värld där gränser suddas ut står chefer inför unika utmaningar att leda team över nationsgränser. Anna Olsson, som är ingenjör i grunden men arbetar idag med förändringsarbete, delar i detta webbinarium insikter om att leda och motivera globala team. Hon kommer att utforska skillnaderna mellan globala och geografiskt spridda team, inklusive kulturella aspekter och även lite om arbetsrätt.

Anna delar även insikter om det praktiska dagliga arbetet som krävs för framgång. Hon lyfter fram utmaningarna som ledare och medarbetare står inför i ett arbetsliv med snabb förändringstakt. Dessutom delar hon konkreta verktyg som stärker chefer i rollen som förändringsledare, bättre rustade för att navigera genom komplexa förändringar. Genom att generöst dela sina egna erfarenheter från projekt och coachning av chefer utlovar Anna att ge värdefulla råd för att framgångsrikt leda globala team.  

Webbinariet kommer spelas in och finnas tillgängligt i efterhand för dig som är medlem. Logga in med mobilt BankID på Sveriges Ingenjörer Play.

Har du några frågor? Kontakta event@sverigesingenjorer.se

Varmt välkommen!

Talare

Anna Olsson

Författare, förändringsledare och senior managementkonsult

Anna Olsson är ingenjören som efter 20 år i roller som säljare och i olika chefsbefattningar bytte yrke till förändringsledare. Hon har sedan 2006 arbetat för att förändringsprojekt lyckas, både affärsmässigt och mänskligt. Hon har medverkat i förändringsprocesser både i Sverige och internationellt, i så olika branscher som skönhet och gruvindustri. I sina föreläsningar förser hon åhörarna med konkreta verktyg för att vara bättre rustade inför förändringar och guidar chefer i rollen som förändringsledare.

Lisa Johansson

Moderator, verksamhetsutvecklare och ansvarig för chefsmedlemmar

Som verksamhetsutvecklare ansvarar Lisa Johansson för utveckling och förvaltning av förmåner, med ett särskilt ansvar för chefsförmåner. Exempel på dessa förmåner är chefsmentorprogram, digitala chefstidningen och chefswebbinarier. Chefsmedlemmar är en viktig och prioriterad medlemsgrupp på Sveriges Ingenjörer, därav olika skräddarsydda förmåner. Lisa Johansson har tidigare arbetat som förhandlare och karriärcoach.

Till toppen