Sveriges Ingenjörer
Nätverk

Kommunikation som bygger förtroende

Kommunikationsfärdigheter är en viktig nyckel, inte minst för dig som är chef. Under denna nätverksträff med ledarutvecklaren Bengt Kallenberg fokuserar vi på hur goda samtal kan vara en del i att bygga förtroende. 

Datum: 10 oktober 2024
Tid: 12:00 - 13:00
Passar för: Chef, Medlem, Icke-medlem
Digitalt
Anmäl senast: 10 okt

Utvecklade kommunikationsfärdigheter och att kunna genomföra goda samtal är viktiga nycklar i samverkan med andra. Du kan genom goda samtal se till att bygga förtroende, skapa kreativitet, klarhet, handlingskraft och mod. 

Att lyssna aktivt, tolka positivt och ge återkoppling är exempel på några av de samtalsfärdigheter vi fokuserar på under denna träff. Vi kommer även tala om empatisk kommunikation, att våga vara tydlig, positivt kroppsspråk och att sätta gränser. 

Under hösten håller vi ett antal nätverksträffar för dig som är eller vill bli chef. Tillsammans tar vi del av ny kunskap, inspireras, utbyter erfarenheter och knyter nya kontakter. Mer information hittar du i Sveriges Ingenjörers chefs- och ledarskapsnätverk på LinkedIn.  

Talare

Bengt Kallenberg

Konsult, coach och ledarutvecklare

Sedan 2007 driver Bengt företaget Kallenberg Coaching & Kommunikation AB. Uppdragen består av oftast av ledarskapsutveckling, grupputveckling samt att skräddarsy utbildningar/webbinarier. Bengt Kallenberg är ingenjör i grunden. Han har tidigare arbetat som chef och ledare i olika positioner – marknadschef, konsultchef, säljchef, linjechef, IT-chef – under 17 år. Genom en lång karriär har Bengt dragit åtskilliga lärdomar, provat ett flertal verktyg och modeller, sett olika verksamheter och hållit åtskilliga samtal som ledare och coach. 

Lisa Johansson

Moderator, verksamhetsutvecklare och ansvarig för chefsmedlemmar

Som verksamhetsutvecklare ansvarar Lisa Johansson för utveckling och förvaltning av förmåner, med ett särskilt ansvar för chefsförmåner. Exempel på dessa förmåner är chefsmentorprogram, digitala chefstidningen och chefswebbinarier. Chefsmedlemmar är en viktig och prioriterad medlemsgrupp på Sveriges Ingenjörer, därav olika skräddarsydda förmåner. Lisa Johansson har tidigare arbetat som förhandlare och karriärcoach.

Till toppen