Sveriges Ingenjörer
Nätverk

Mål, mening och motivation

Tydliga mål, meningsfullt engagemang och förmågan att motivera sina medarbetare är viktiga delar inom ledarskapet. Under denna nätverksträff med Bengt Kallenberg har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ämnet. 

Datum: 20 november 2024
Tid: 11:30 - 14:00
Passar för: Chef, Medlem, Icke-medlem
Anmäl senast: 19 nov

För att lyckas leda medarbetarna mot gemensamma mål, på både kort och lång sikt, behövs tydliga mål som känns meningsfulla. En optimal balans mellan krav och förmåga i den så kallade flytzonen är ett önskvärt läge för målsättningen. 

För att medarbetarna ska känna ett långsiktigt och bestående engagemang är den inre och yttre motivation också en viktig nyckel att förstå. Detta, liksom att sätta tydliga mål och bemöta medarbetare med olika tankesätt, får du fördjupa dig i denna nätverksträff. 

Under hösten håller vi ett antal nätverksträffar för dig som är eller vill bli chef. Tillsammans tar vi del av ny kunskap, inspireras, utbyter erfarenheter och knyter nya kontakter. Mer information hittar du i Sveriges Ingenjörers chefs- och ledarskapsnätverk på LinkedIn.  

Talare

Bengt Kallenberg

Konsult, coach och ledarutvecklare

Sedan 2007 driver Bengt företaget Kallenberg Coaching & Kommunikation AB. Uppdragen består av oftast av ledarskapsutveckling, grupputveckling samt att skräddarsy utbildningar/webbinarier. Bengt Kallenberg är ingenjör i grunden. Han har tidigare arbetat som chef och ledare i olika positioner – marknadschef, konsultchef, säljchef, linjechef, IT-chef – under 17 år. Genom en lång karriär har Bengt dragit åtskilliga lärdomar, provat ett flertal verktyg och modeller, sett olika verksamheter och hållit åtskilliga samtal som ledare och coach. 

Till toppen