Vi finns här för dig

Behöver du rådgivning eller förhandlingshjälp? Vad är det vi kan göra för dig? Du behöver inte fundera på vart du ska ringa. Det är ett nummer och sedan hjälper vi dig rätt.

Kontakta oss

På grund av rådande omständigheter har vi längre handläggningstid än vanligt. Du som skickar in ett ärende till oss kommer att få hjälp men det kan ta lite längre tid än vanligt. 

Du som är medlem eller förtroendevald kan alltid ringa Rådgivningen om din fråga är akut.

E-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Telefon: 08-613 80 00

Öppettider:

Måndag-torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30

Ange ditt medlems- eller personnummer och ditt telefonnummer när du e-postar till oss. Skriv gärna i ämnesraden vad frågan gäller. Har du en förhandlingsframställan skicka den till ovan e-post.

Om du är arbetsgivare, ange det organisationsnummer samt arbetsställe som ärendet gäller.

Rådgivning

Våra rådgivare är ditt expertstöd och hjälp i allt som rör ditt arbetsliv och anställning. Du kan få stöd och juridisk hjälp inom till exempel:

 • lön
 • anställningsvillkor
 • semester
 • uppsägningstid
 • arbetsmiljö
 • föräldraledighet
 • kollektivavtal
 • immaterialrätt

Förhandling

Våra professionella ombudsmän kan hjälpa dig att förhandla om det uppstår en tvist mellan dig och din arbetsgivare. Det kan handla om alltifrån anställningsvillkor till din rätt till ersättning för en uppfinning eller en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i 3 månader. 

Om en lösning inte kan nås under en förhandling kan våra jurister företräda dig hela vägen till högsta juridiska instans om du beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas för att tillvarata dig som medlems rätt vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter. Beviljande av rättshjälp sker enligt likabehandlingsprincipen. För att du som medlem ska få rättshjälp av förbundet krävs att det finns en rimlig möjlighet till framgång i ärendet.

Vår rättshjälp omfattar:

 • Arbetstvister - en förutsättning för rättshjälp är att förbundet har beretts möjlighet att lösa tvisten genom förhandling med arbetsgivarparten.
 • Ärenden avseende löneindrivning och lönegaranti.
 • Överklagande av beslut om arbetsskadeersättning och arbetslöshetsersättning
 • Försvarare i brottmål, under förutsättning att det misstänkta brottet har begåtts i yrkesutövningen. En ytterligare förutsättning är att medlemmen har nekats biträde av en offentlig försvarare.

Kostnad och karenstid

Beslut om rättshjälp innebär att förbundet svarar för samtliga ombudskostnader i målet - både medlemmens egna när förbundets jurister företräder medlemmen som ombud i tvisten och eventuella motpartskostnader vid en förlust. Däremot ersätter inte rättshjälpen eventuellt utdömda skadestånd. Rättshjälpen omfattar inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan medlem och arbetsgivare. Rättshjälpen omfattar endast ärenden som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige.

Enligt stadgarna saknar medlem rätt till individuell förhandlingshjälp i tvistefråga som uppkommit tidigare än tre månader efter dagen inträde  i förbundet. Samma karenstid gäller för rätt till individuell rättshjälp.

Senast uppdaterad 2020-03-19
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen