Vanliga frågor och svar om medlemskapet

Vem kan bli medlem och vad gör jag om min arbetsplats inte har kollektivavtal? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om medlemskap i Sveriges Ingenjörer.

Medlemskapet

För att bli yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer ska du ha någon av följande utbildningar:

  • Civilingenjörsexamen
  • Högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng
  • Examen som teknologie magister eller teknologie kandidat eller
  • Ha fullgjort minst 165 hp (110 p) inom någon av ovanstående utbildningar

Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen om minst 180 hp (120 p) kan också bli ordinarie medlemmar i förbundet.

För att bli studentmedlem ska du:
Studera vid svensk högskola/universitet på en ingenjörsutbildning som ska leda till civil- eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp.

För dig med annan utbildning gäller följande:
Andra svenska examina inom naturvetenskap och teknik och/eller utbildning från utländsk högskola/universitet kan också berättiga till ett ordinarie medlemskap. I webbansökan eller blanketten för ansökan kan du ange utländsk högskola/universitet samt den utbildning du har, behöver vi ytterligare information kommer vi att kontakta dig. Är du osäker på om din utbildning berättigar till ett medlemskap eller om den inte finns valbar i ansökan är du alltid välkommen att kontakta medlemsservice.

Vi finns för dig som är ingenjör och kan din bransch, utbildning och arbetsmiljö mer än något annat förbund. Som medlem får du verktyg som stärker dig i ditt yrkesliv - vare sig du vill in på arbetsmarknaden, utvecklas i din nuvarande roll eller ta nästa steg. Vi bevakar dina intressen, ger dig stöd när du behöver och förhandlar för dig. Vi tecknar kollektivavtal, där allt kommer med, från allmänna villkor till vad som gäller vid föräldraledighet. Naturligtvis ger vi också stöd för dig som arbetar på företag utan kollektivavtal. Som medlem får du också tillgång till många förmåner. Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Ett ordinarie medlemskap i Sveriges Ingenjörer kostar 240 kronor i månaden. För studerande är kostnaden 180 kronor per år. Här hittar du alla våra medlemsavgifter.

Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring om bytet sker utan glapp i medlemstid.

  1. Ansök om medlemskap i Sveriges Ingenjörer via sidan Bli medlem. Om du inte redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du även ansöka om medlemskap via deras webbplats.
  2. Begär utträde ur ditt nuvarande fackförbund.
  3. Meddela oss vilket utträdesdatum du får från ditt nuvarande fackförbund. Du betalar ingen medlemsavgift under övergångstiden, den tid det tar att avsluta medlemskapet i ditt tidigare förbund.

Är du osäker på om du uppfyller villkoren för att bli medlem i Sveriges Ingenjörer bör du avvakta med att gå ur ditt nuvarande förbund och a-kassa. Ansök gärna om medlemskap hos oss, men notera på din utträdesansökan att du avvaktar besked från oss om beviljat inträde.

 

För att ändra ditt medlemskap till yrkesverksam, klicka här och fyll i dina uppgifter för att uppgradera ditt medlemskap från student till yrkesverksam.
De första två åren som yrkesverksam medlem har du lägre medlemsavgift.

Vi jobbar för att alla ska ha trygga anställningar. En arbetsgivare utan kollektivavtal ger i grunden oftast ett svagare skyddsnät med sämre villkor för dig som anställd. Arbetar du för en arbetsgivare utan kollektivavtal har du som regel ingen rätt till årlig lönerevision, ingen inkomstutfyllnad om du blir sjuk och det varierar om arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, betalar ut övertidsersättning och erbjuder extra ersättning vid föräldraledighet. För att du ska få något av det här - utan kollektivavtal - behöver det stå i ditt avtal eller finnas i personalboken/policyn.

Jobbar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal finns det många anledningar att vara medlem i Sveriges Ingenjörer:

Det är inte lätt att hålla koll på alla sina rättigheter och vad som bör ingå i ditt avtal, och som medlem får du tillgång till våra ombudsmän som är experter på arbetsrätt och dina rättigheter. De hjälper dig att kontrollera vad du behöver i just din anställning och granskar ditt avtal och ser till att du får med så mycket som möjligt av det som ett kollektivavtal automatiskt skulle medfört. Du får också experthjälp och råd om semesterfrågor, löneutbetalning och generella pensionsfrågor.

Ett företag utan kollektivavtal har inte någon Arbetsgivarorganisation att vända sig till för juridisk expertis om det uppstår frågetecken eller problem. Det kan handla om allt ifrån uppsägning till olika ersättningar. Det finns en risk att arbetsgivaren inte har koll på arbetsrätten och gör fel. Det är därför viktigt att du kontaktar rådgivningen snabbt och i ett så tidigt skede som möjligt när du upplever att något inte känns rätt på arbetsplatsen.

Vi vet av erfarenhet att det är vanligare att de som inte är fackligt anslutna är de som först blir av med jobbet om det är varsel och neddragningar på gång, eftersom de inte har någon facklig representant med arbetsrättskunskap som för deras talan. Ett års medlemskap i förbundet motsvarar ungefär en timmes advokatarvode. Något du som medlem får utan extra kostnad genom ditt medlemskap.

Som medlem kan du även ta del unika och exklusiva förmåner som ingenjörsspecifik lönestatistik, CV- och LinkedIn-granskning, seminarier, rabatter på försäkringar, individuell rådgivning och juridisk konsultation med ingenjörsfokus.

Utlandsarbete kan vara en spännande och utvecklande del av yrkeslivet. Men det är mycket att tänka på inför utlandsjobbet. Arbetsrätten varierar från land till land, liksom löner och andra villkor. Som medlem får du hjälp och stöd, till exempel med att granska ditt anställningskontrakt. Ska du arbeta inom Norden eller i Australien kan du ansöka om gästmedlemskap i ingenjörsorganisationen i det land du jobbar. Det ingår i din ordinarie medlemsavgift till oss. Ska du arbeta som anställd i företag utanför Norden bör du anmäla detta till förbundet. Då kan du få avgiften reducerad.

Till vår medlemsinformation om utlandsjobb och utlandsmedlemskap här.

Går du i pension behöver du kontakta oss för pensionärsmedlemskap (456kr/år). Pensionärsmedlemmar får samma allmänna information som ordinarie medlemmar. Ny Teknik ingår i pensionärsmedlemskapet. Även rådgivning rörande pens-ioner och andra fackliga frågor ingår.

Pensionärsmedlem kan du bli efter skriftlig anmälan till medlemsservice via brev eller e-post. Ange person- eller medlemsnummer och vilket datum du går i pens-ion.

Den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa tidigare måste du anmäla det skriftligt, antingen via brev eller e-post.

Du loggar in med mobilt BankID. Du beställer mobilt BankID från din bank och laddar ner BankID säkerhetsapp på din mobil eller surfplatta. Har du redan ett mobilt BankID kan du logga in direkt. Se frågor och svar om inloggningen.

Du kan uppdatera dina uppgifter om du loggar in. Uppgifterna om din arbetsgivare och utbildning är extra viktiga för att du ska få rätt och bra information, hjälp och stöd när du behöver. Logga in och välj Din sida - där hittar du dina uppgifter.

För att gå ur Sveriges Ingenjörer behöver du fylla i och skicka in en utträdesanmälan. Ditt medlemskap avslutas vid utgången av den månad då anmälan kommit in.

Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Kontakta gärna medlemsservice om du har frågor kring hur du ska hantera utskickad faktura.

Hämta utträdesanmälan här.

A-kassa

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en ansökan. Den finns på akademikernasakassa.se.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om det inte blir något glapp mellan medlemskapen.

Gör så här för att undvika glapp:

  1. Akademikernas a-kassa kan hjälpa dig med byte av a-kassa. Du hittar all info på deras webbplats akademikernasakassa.se.
  2. I din ansökan till Akademikernas a-kassa kan du välja att betala a-kassan tillsammans med förbundsavgift. Då får vi meddelande om att du är medlem i a-kassan.

För dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer och också är med i Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkring i medlemskapet. Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring.

Nej, du kan välja att stå utanför Akademikernas a-kassa och enbart vara medlem i förbundet. Då omfattas du inte av inkomstförsäkringen. Endast medlemmar med ersättning från Akademikernas a-kassa kan utnyttja den.

Är du inte ansluten till Akademikernas a-kassa (eller annan a-kassa) får du enbart det så kallade grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet. Läs mer på https://www.akademikernasakassa.se/

Sveriges Ingenjörer förskotterar Akademikernas a-kassas avgift. Ingen medlem avregistreras utan att först ha fått påminnelse om obetald avgift. Om du är osäker på om du betalat din medlemsavgift, kontakta vår medlemsservice på telefon 08-613 80 00.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är oförändrad även om du är arbetssökande. Avgiften till förbundet kan däremot reduceras, läs villkoren och ansök om reducerad avgift.

Från och med den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före din 65-årsdag måste du anmäla det skriftligt till förbundet via e-post eller brev. Glöm inte att ange ditt person- eller medlemsnummer.

Går du i pension behöver du kontakta oss för pensionärsmedlemskap (456 kr/år).

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten. Det går bra att endast vara medlem i Akademikernas a-kassa. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara med i förbundet.  

Du ansöker om medlemskap direkt på deras webbplats akademikernasakassa.se.

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Du kan även komplettera inkomstförsäkringen med två frivilliga tilläggsförsäkringar, som förlänger ersättningen med 180 dagar eller utökar takbeloppet till 160 000 kronor/månad brutto.

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden normalt tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet.

Under vissa förutsättningar kan du få tillgodoräkna dig försäkringstid i privat inkomstförsäkring som medlemstid i Sveriges Ingenjörer och som försäkringstid i Tilläggsförsäkringen.
Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring för mer information på 0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com.

Du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen hos Akademikernas Inkomstförsäkring.