Teknologrådet

Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådets uppgifter i korthet

  • Tillvarata studentmedlemmars intressen vid Ingenjörsfullmäktige.
  • Rösta fram två teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen, och utse en av dessa till Teknologrådets ordförande.
  • Inom sig utse tre-fem personer som tillsammans med presidiet utgör Teknologstyrelsen.

Teknologrådet på fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november. 

I Sveriges Ingenjörer har Teknologrådet stora möjligheter till inflytande. Av de 95 ledamöternas platser i fullmäktige tillhör 14 platser Teknologrådet. 

Under Ingenjörsfullmäktige kan Teknologrådet driva frågor som är viktiga för just studentmedlemmarna. De kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör ingenjörsstudenter och ingenjörer i stort.

Teknologstyrelsens uppgifter är bland annat att:

  • Stärka medlemmarnas utbildningsidentitet.
  • Vara referensgrupp till teknologrepresentanterna i förbundsstyrelsen.
  • Utse förbundets ombud vid Sacos Studentråds kongress och Saco studentråds medlemsråd samt nominera förbundets kandidater till Sacos Studentråds styrelse, verksamhetsrevisorer och valberedning.
  • Utse ombud till EYE (European Young Engineers) konferenser.
  • Bereda val av teknologrepresentanter till förbundsstyrelsen.

Saco studentråd

Sveriges Ingenjörer ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. 
Saco studentråd samlar studenter från alla Sacos medlemsförbund och är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Saco studentråd arbetar för att förbättra för studenters och nyexaminerade situation.  

Läs mer på Saco studentråds webbplats.

Internationella frågor 

Ingenjörsyrket ska vara internationellt gångbart, ingenjörsutbildningarna likaså. Mot bakgrund av det och eftersom många frågor är gemensamma över landsgränserna - har vi löpande kontakter och regelbundna träffar, både fysiska och onlinemed studentfackliga föreningar inom Norden såväl som på europeisk nivå. 

Senast uppdaterad 2021-10-01
Till toppen