Teknologrådet

Teknologrådet är en referensgrupp vars uppgift är att ta tillvara studerandemedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådet är med och tar fram Sveriges Ingenjörers ståndpunkter. Som internt bollplank är Teknologrådet – i teknologfrågor – med och svarar på remisser samt föreslår inriktning på rapporter och undersökningar.

Teknologrådets uppgifter

  • Verka för teknologmedlemmarnas intressen i förbundet
  • Tillvarata teknologmedlemmarnas intressen
  • Stärka teknologmedlemmarnas utbildningsidentitet
  • Vara referensgrupp till teknologrepresentanterna i förbundsstyrelsen
  • Fastställa sina verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret

Teknologrådet på fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.

I Sveriges Ingenjörer har Teknologrådet stora möjligheter till inflytande. Av de 95 ledamöternas platser i fullmäktige tillhör 14 platser Teknologrådet som väljs av studerandemedlemmarna.

I fullmäktige kan teknologrepresentaterna driva frågor som är viktiga för just studerandemedlemmarna, men kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör teknologer och ingenjörer i stort.

Saco studentråd

Sveriges Ingenjörer ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.

Saco studentråd samlar studenter från alla Sacos medlemsförbund och är Sveriges största frivilliga studentorganisation. Saco studentråd arbetar för att förbättra för studenters och nyexaminerade situation. 

Läs mer på Saco studentråds webbplats.

Senast uppdaterad 2019-09-17