Sveriges Ingenjörer

Nominera hedersmedlemmar

Flera personer kan kallas till hedersmedlemmar för en gemensam insats, men normalt kan bara en person kallas för visst år. Förslag till hedersmedlem kan lämnas av medlem, gruppering av medlemmar eller av anställd på förbundskansliet. Du får inte föreslå dig själv.

Uppgifter om den du vill nominera

Uppgifter om dig som nominerar

Läs om hur vi behandlar personuppgifter.

Till toppen