Sveriges Ingenjörer

Vad är märket?

Det så kallade märket är en del av en överenskommelse – Industriavtalet – som tecknades 1997 och har sedan dess varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Märket är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund om ökade lönekostnader inom exportindustrin eftersom den är internationellt konkurrensutsatt. Det innebär att industrin är först med att teckna nya kollektivavtal i avtalsrörelsen. Märket får sedan en lönenormerande effekt för resten av arbetsmarknaden. Sveriges Ingenjörer är ett av de fem fackförbund som förhandlar om märket inom ramen för Industriavtalet.

Tack vare Industriavtalet har lönebildningen haft en stabiliserande faktor och stärkt svensk arbetsmarknad. Då är den som mest framgångsrik och vinner förtroende hos båda parter.

Lön sätts lokalt på arbetsplatsen

Märkets nivå är inte ett tak för det lokala löneutrymmet eller för löneutvecklingen på individnivå. För Sveriges Ingenjörers medlemmar ska löneutrymmet och den individuella lönen sättas lokalt på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen