Sveriges Ingenjörer

Kommentar på regeringens ingenjörssatsning i höstbudgeten

Budgetsatsningen på ingenjörer som regeringen idag presenterar är välkommen och nödvändig. Det ger en välbehövlig förstärkning av anslagen till landets ingenjörsutbildningar, som under tre decennier lidit av resursurholkningar. Sveriges Ingenjörer ser samtidigt fortsatt stora behov av investeringar på utbildningsområdet.
2023-09-07 08:05
Höstbudget
Högskola
Ingenjörsprogram
Högre utbildning
Utbildningspolitik

– Att regeringen nu gör en särskild kvalitetssatsning på landets ingenjörsutbildningar är verkligen välkommet. Sveriges Ingenjörer har länge efterlyst en höjning av ersättningsbeloppen. Det möjliggör bland annat fler lärarledda timmar på utbildningarna, något som efterfrågas av våra ingenjörsstudenter, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

En rapport som förbundet lanserade i juni visade att anslagen till de tekniska utbildningarna minskats avsevärt under de senaste 30 åren. Anslagen idag utgör cirka 60 procent av nivån som var i mitten av 1990-talet. Samtidigt tillhör ingenjörsprogrammen högskolans bottenliga vad gäller studentavhopp, omkring hälften av ingenjörsstudenterna avslutar sin utbildning före examen.  

– Investeringar i de tekniska utbildningarna lägger grunden för framtida svensk konkurrenskraft och är en nyckelkomponent i den gröna omställningen. Dagens besked om en riktad budgetsatsning för ingenjörer är ett steg in rätt riktning. Det behöver följas av fler kliv framåt och ett ökat tempo. Sverige måste stärka sina ansträngningar på utbildningsområdet om vi ska fortsätta vara ingenjörsland i världsklass, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Till toppen