Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Kommentar till regeringens höstbudget för 2024

Sveriges Ingenjörer välkomnar de anslagshöjningar för högskolans ingenjörsutbildningar som finns med i regeringens budgetproposition. Förbundet är samtidigt kritiskt till höjningen av inkomstskatten för 130 000 ingenjörer.
2023-09-20 10:02
Höstbudget
Utbildningspolitik
Skattepolitik
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

- Regeringens investeringar för att stärka ingenjörsutbildningarna behövs i ett läge då behovet av ingenjörskompetens är stort och växande, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Såväl företag som offentlig sektor har en hög efterfrågan på ingenjörer. Trots detta är ersättningen per ingenjörsstudent endast 60 procent av vad den var på 1990-talet, vilket  Sveriges Ingenjörer har visat i en rapport. I budgetförslaget som regeringen nu överlämnat till riksdagen permanentas den totala höjningen på 305 miljoner kronor från och med 2026. Med höjda anslag kan den lärarledda tiden öka och därmed ingenjörsutbildningarnas kvalitet stärkas.

- Med tanke på att staten urholkat resurserna under lång tid och att endast hälften av alla ingenjörsstudenter idag tar examen, krävs fortsatta satsningar med betydligt större medel, säger Ulrika Lindstrand.

I höstbudgeten pausas den planerade uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Detta är en indexering som annars hade räknats upp justerat efter inflationen. Beräkningar som Sveriges Ingenjörer gjort visar att pausningen innebär att 130 000 ingenjörer kommer betala mer i skatt 2024.

- Det blir tyvärr mindre lönsamt att arbeta som ingenjör i en tid då ingenjörsyrkets attraktivitet behöver höjas. Dessutom är risken med den typen av skattepolitiska signaler att färre vill ta sig an tuffa ingenjörsutmaningar i framtiden, säger Ulrika Lindstrand.

Regeringen ökar i budgetförslaget anslagen till CSN på 10 miljoner kronor för 2023, och 50 miljoner kronor för 2024 samt 2025. Sveriges Ingenjörer har länge efterfrågat höjda anslag till myndigheten för att korta ner de långa handläggningstiderna för omställningsstudiestödet.

- Det är positivt att intresset att söka omställningsstudiestödet varit så stort. Men tyvärr räcker inte medlen för att minska de långa handläggningstiderna, säger Ulrika Lindstrand.

I höstbudgeten föreslås att expertskatten förlängs från dagens fem år till sju år. Expertskatten är en skatteförmån som utgör ett viktigt instrument för att attrahera högkvalificerad kompetens till Sverige, vilket är centralt för produktivitet och tillväxt.

- Danmark har redan infört en tidsgräns på sju år. Det gör att denna åtgärd är nödvändig för att kunna konkurrera om investeringar och etableringar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Till toppen