Sveriges Ingenjörer

Ny lönestatistik för ingenjörer - jobbyte lönar sig

Ingenjörernas löner i privat sektor steg snabbare under 2022 än de gjort på tio år. Uppgången förklaras till stor del av att många bytte jobb under förra året. Det visar Sveriges Ingenjörers nya lönestatistik.
2023-05-02 10:24
Arbetsmarknad
Ingenjör
Lön
Lönestatistik

– Ingenjörernas löneutveckling under fjolåret var den högsta på tio år. Tack vare den stora efterfrågan på ingenjörer har det varit lätt att byta jobb och företagen har varit beredda att betala bra för ingenjörernas höga kompetens, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

De individuella löneökningarna för ingenjörer i privat sektor var 2022 i genomsnitt 6,9 procent. Det är betydligt högre än de 5 procent som varit snittet under perioden 2013–2021. I den offentliga sektorn syns inte lika höga ökningar, där ligger de individuella löneökningarna på 3,9 procent, vilket är nära genomsnittet under samma period. Var fjärde ingenjör, 25 procent, i den privata sektorn bytte jobb externt eller internt i sitt företag förra året.

– Ett arbetsbyte ger oftast en högre löneökning jämfört med att stanna kvar på samma position, och är därför en av de viktigaste förklaringarna till att lönerna steg så snabbt under fjolåret, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Att byta jobb gör att lönen ökar snabbt i unga år. Även de erfarna ingenjörerna får lönepåslag som oftast ger individen mer än dubbelt så hög löneökning i procent än de som inte bytte arbete eller arbetsgivare. I de yngsta åldersgrupperna fick de som bytte jobb förra året individuella löneökningar på 15–16 procent, medan de som inte bytte landade mellan 7 och 9 procent i genomsnitt. En ingenjör i åldersgruppen 50–54 år som bytte jobb fick 2022 en genomsnittsökning på 8 procent medan de som stannade kvar på samma jobb fick knappt 4 procent.

– Arbetsmarknaden för ingenjörer är och har varit mycket god under året, och arbetslösheten ligger fortfarande under en procent, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik

  • Medellön för alla ingenjörer 57 200 kronor/månaden
  • Medellön exkl. chefer/företagsledare: 52 400 kronor/månaden
  • Medellön för chefer/företagsledare: 78 100 kronor/månaden
  • Medellön för högskoleingenjörer: 50 700 kronor/månaden 
  • Medellön för civilingenjörer: 59 400 kronor/månaden 

Om statistiken
Siffrorna baseras på en enkät genomförd bland över 74 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer genomförd under under perioden oktober 2022 till januari 2023. Löneökningarna gäller för identiska individer, det vill säga individer som var med i förbundets lönestatistik två efterföljande år. Cirka 70 procent av de som svarar på löneenkäten ett visst år brukar också ha svarat året innan. Jämförelsesiffrorna är tagna ur Sveriges Ingenjörers lönestatistik för åren 2013 till 2022.

Till toppen