Sveriges Ingenjörer
En kvinna i blå kavaj står med armarna i kors framför ett fönster.

Positivt med stärkt samordning för gröna investeringar

I dag presenterade regeringen en ny modell för tillståndsgivning, som ska stärka samordningen inom gröna investeringar. Initiativet är mycket välkommet, och något som Sveriges Ingenjörer har efterfrågat.
2024-06-13 12:04
Accelerationskontor
Regeringen
Grön omställning
Gröna investeringar
Tillståndsgivning
Klimatomställningen
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande.

Gröna investeringar är motorn i klimatomställningen. De leder till innovationer och företagsetableringar som skapar arbetstillfällen och tillväxt, samtidigt som samhället blir mer hållbart.

Sveriges Ingenjörer gav Sweco i uppdrag att undersöka hur Sverige står sig i den internationella konkurrensen om gröna investeringar. I den rankning som presenterades i januari framgick det att Sverige hamnade på en femte plats bland 15 jämförda konkurrentländer. En av Sveriges svagheter var tillståndsgivning för ny energi. När den genomsnittliga tillståndstiden för ny landbaserad vindkraft jämfördes mellan länderna var Sverige klart sämst i klassen. Flera av våra konkurrentländer har mer samordnade system för tillståndsgivning än Sverige.

Det är därför regeringens initiativ om en ny modell för tillståndsgivning välkomnas. Med upprättandet av ett nytt accelerationskontor för gröna investeringar ska det bli tydligare för företag var de vänder sig när de ansöker om tillstånd. Detta kan snabba på och förenkla processen.

Även om det är för tidigt att utvärdera resultaten av denna nya modell ser Sveriges Ingenjörer mycket positivt till initiativet:

– Gröna investeringar är nyckeln för såväl klimatomställningen som Sveriges välstånd. Vi har länge efterfrågat stärkt samordning för tillståndsgivningen. Nu visar regeringen att man har den ambitionen och det är mycket välkommet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer.

Till toppen