Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer begär förhandlingar om kollektivavtal med Klarna

Sveriges Ingenjörer har idag skickat en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Klarna. Detta görs tillsammans med Unionen och Akavia. Därmed är det möjligt att inom kort inleda förhandlingar mellan fack och arbetsgivaren.
2023-03-28 14:00
Arbetsmarknad
Klarna
Kollektivavtal
Tech
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

– Vi går fram med den här framställan för att stärka ställningen för våra medlemmar och övriga anställda på Klarna. För bolaget skulle ett kollektivavtal ge en tydlig kvalitetsstämpel och manifestera bolagets samhällsansvar genom anslutning till den svenska partsmodellen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.  

Framställan har skickats samtidigt av Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia. Förhandlingarna kommer även genomföras gemensamt. En förhandlingsframställan är det första formella steget i en process initierad från facken för att förmå företaget att teckna kollektivavtal. Framställan har skickats till Klarna Bank AB. Efter att en förhandlingsframställan skickats finns det ett skyndsamhetskrav enligt lag att inleda förhandlingar.

– Den senaste tidens turbulens inom techbranschen visar på betydelsen av kollektivavtal och fördelarna med den svenska partsmodellen. Med kollektivavtal kan förändringar av verksamheter ske på ett ordnat sätt utifrån både bolagets och de anställdas behov. Men kanske ännu viktigare är det stärkta inflytandet för de anställda och de förbättrade möjligheter till samverkan mellan fack och arbetsgivare som ett kollektivavtal ger, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Ombudsmän från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia kommer nu att inleda diskussion och påbörja förhandlingar med företrädare för Klarna. Ambitionen är att få till kollektivavtal så snart det är möjligt.  

Till toppen