Medlemsavgift

Medlemstyp

Medlemsavgift
kr/månad

Ordinarie medlem

240 kr 

Ordinarie medlem
examen föregående år

120 kr

Ordinarie medlem
examen i år

60 kr

Ordinarie medlem

65+

208 kr
Medlem anställd utanför Norden 120 kr

Doktorand

120 kr 

Reducerad avgift 120 kr
Pensionär

456 kr /år

Studerande

15 kr 
(betalas årsvis, 180 kr)

Akademikernas a-kassa – A-kassa

110 kr

Betalning
Avgifterna kan betalas månadsvis via autogiro eller med inbetalningskort kvartal- eller årsvis.

För pensionärer och studerande utan anslutning till Akademikernas a-kassa, a-kassan, gäller alltid, oavsett betalningssätt, årsvis betalning. Studerande får sin faktura i september.

Autogiro: Medlemsavgiften dras varje månad.

Inbetalningskort: Medlemsavgiften faktureras kvartalsvis i månaderna januari, april, juli och oktober eller årsvis i januari. Fakturan når medlemmarna i mitten på faktureringsmånaden.

Du kan välja att få avisering via e-faktura.

Betalning från utlandet

För dig som betalar via utländsk bank:
Vi har IBAN-nummer: SE54 6000 0000 0004 6868 4751.
BIC-kod: HANDSESS. Vår bank är Svenska Handelsbanken.
Ange ditt personnummer och fakturanummer som betalningsreferens.
Eventuella bank/transaktionsavgifter betalas av betalaren.

Reducerad avgift

Ny medlemsavgift 2018

På Ingenjörsfullmäktige 2017 fattades beslut om förändrad medlemsavgift från och med 1 januari 2018.
Läs mer här.

Vi är Sveriges Ingenjörer