Medlemsavgift

Medlemstyp

Medlemsavgift
kr/månad

Ordinarie medlem

230 kr 

Ordinarie medlem
examen föregående år

115 kr

Ordinarie medlem
examen i år

60 kr

Medlem anställd utanför Norden  115 kr

Doktorand

115 kr 

Reducerad avgift 115 kr
Pensionär

432 kr /år

Studerande

15 kr 
(betalas årsvis, 180 kr)

Akademikernas a-kassa – A-kassa

100 kr

Betalning
Avgifterna kan betalas månadsvis via autogiro eller med inbetalningskort kvartal- eller årsvis.

För pensionärer och studerande utan anslutning till Akademikernas a-kassa, a-kassan, gäller alltid, oavsett betalningssätt, årsvis betalning. Studerande får sin faktura i september.

Autogiro: Medlemsavgiften dras varje månad.

Inbetalningskort: Medlemsavgiften faktureras kvartalsvis i månaderna januari, april, juli och oktober eller årsvis i januari. Fakturan når medlemmarna i mitten på faktureringsmånaden.

Du kan välja att få avisering via e-faktura.

Betalning från utlandet

För dig som betalar från utländsk bank:
Vi har IBAN-nummer: SE3550000000052011048109
BIC-kod: ESSESESS.
Vår bank är SEB. Ange ditt personnummer och fakturanummer som betalningsreferens. Eventuella bank/ transaktionsavgifter betalas av betalaren.

Reducerad avgift

Vi är Sveriges Ingenjörer