Aktuellt 21 januari 2019

Viktiga uppgifter väntar för nya regeringen

För att realisera ambitionerna i regeringsförklaringen behövs trygghet på arbetsmarknaden och satsningar på utbildning och kompetens. Det är ingenjörernas uppmaning till den nya regeringen.

– Vi välkomnar ministrarna i den nya regeringen och ser fram emot samarbeten framöver. Ingenjörer och teknik kommer att spela en avgörande roll för Sveriges hållbarhetsarbete, innovation och utveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Två av de centrala områdena för statsminister Stefan Löfvens nya regering blir arbetsmarknad och utbildning, där tuffa uppgifter väntar. 

– Vi deltar gärna i diskussioner med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om förändringar på arbetsmarknaden. Men vi anser att det är fel ordning att tvingas förhandla under hot om lagstiftning. Dessutom är frågan om arbetsrätten större än turordningsreglerna. Många andra frågor kan komma att lyftas samtidigt, inte minst möjligheterna till teknisk kompetensutveckling som är så viktig för ingenjörer, konstaterar Ulrika Lindstrand.

–  Utbildningsminister Anna Ekström har en stor uppgift framför sig att anpassa det svenska utbildningssystemet för nya behov av teknisk kompetens. Dagens skola ger tyvärr alltför få chansen till bra kunskaper i teknik och naturvetenskap, säger Ulrika Lindstrand.

– Ingenjörernas innovationskraft är en förutsättning för att driva näringsliv och offentlig sektor framåt. Vi vill se kvalitetssatsningar på högre utbildning och anpassade kurser för yrkesverksamma akademiker, säger Ulrika Lindstrand.