Sveriges Ingenjörer

Ministrarnas viktigaste uppgifter

Trygghet på arbetsmarknaden och satsningar på utbildning och kompetens är nödvändiga för att uppnå ambitionerna i regeringsförklaringen. Det är ingenjörernas uppmaning till den nya regeringen.

– Vi välkomnar de nya ministrarna och ser fram emot samarbeten med den nya regeringen framöver. Ingenjörer och teknik kommer spela en avgörande roll för Sveriges utveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Två av de centrala områdena för statsminister Stefan Löfvens nya regering blir arbetsmarknad och utbildning, där tuffa uppgifter väntar. 

– Vi deltar gärna i diskussioner med arbetsmarknadsminister XY om förändringar på arbetsmarknaden. Men vi anser att det är fel ordning att tvinga parterna förhandla under hot om lagstiftning. Dessutom är frågan om arbetsrätten större än turordningsreglerna. Många andra frågor behöver lyftas samtidigt, inte minst möjligheterna till teknisk kompetensutveckling som är så viktig för ingenjörer, konstaterar Ulrika Lindstrand.

– Ingenjörernas innovationskraft är en förutsättning för att driva näringsliv och offentlig sektor framåt. Vi vill se kvalitetssatsningar på skola och högre utbildning, med anpassade utbildningar för yrkesverksamma akademiker, säger Ulrika Lindstrand.

Dagens skola ger tyvärr alltför få chansen till bra förkunskaper i teknik och naturvetenskap.

–  Utb minister XY har en stor uppgift framför sig att anpassa det svenska utbildningssystemet för nya behov av hög teknisk kompetens, säger Ulrika Lindstrand.

Till toppen