Sveriges Ingenjörer

Beslut i frågan om tillfällig höjning av medlemsavgiften

Ingenjörsfullmäktige beslutade att ge styrelsen mandat att besluta om en tillfällig höjning av medlemsavgiften för att finansiera inkomstförsäkringen i en tid där arbetslösheten väntas öka markant. Höjningen kommer oavkortat att gå till att täcka upp för framtida underskott i förbundets inkomstförsäkring. Förbundsstyrelsens kommer att behandla frågan på sitt nästa möte i början på juni.

Här hittar du som är medlem mer information kring bakgrunden till styrelsens förslag. 

Här hittar du en sammanställning över de vanligaste frågorna och svaren om en eventuell tillfällig höjning av medlemsavgiften. 

Decision regarding a temporary membership fee increase

The Executive Council of the Swedish Association of Graduate Engineers has mandated the Association Board to decide on the need for a temporary increase in the membership fee. This is in order to secure the financing of the income insurance scheme at a time when unemployment is expected to rise significantly. The whole of the increase will be earmarked for the income insurance. The Association Board will address this issue at its next meeting in early June.

You can read more about the background to the Board's proposal here (in Swedish).

We have put together a summary of the most common questions and answers regarding a possible temporary increase in membership fees here.

Till toppen