Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 18 maj 2020

Beslut i frågan om tillfällig höjning av medlemsavgiften

Ingenjörsfullmäktige beslutade att ge styrelsen mandat att besluta om en tillfällig höjning av medlemsavgiften för att finansiera inkomstförsäkringen i en tid där arbetslösheten väntas öka markant. Höjningen kommer oavkortat att gå till att täcka upp för framtida underskott i förbundets inkomstförsäkring. Förbundsstyrelsens kommer att behandla frågan på sitt nästa möte i början på juni.

Decision regarding a temporary membership fee increase

The Executive Council of the Swedish Association of Graduate Engineers has mandated the Association Board to decide on the need for a temporary increase in the membership fee. This is in order to secure the financing of the income insurance scheme at a time when unemployment is expected to rise significantly. The whole of the increase will be earmarked for the income insurance. The Association Board will address this issue at its next meeting in early June.

Till toppen