22 november 2020

Dags för Ingenjörsfullmäktige

Nu är det dags för årets Ingenjörsfullmäktige. Den 22-24 november träffas de 95 valda ledamöterna digitalt för att besluta om förbundets riktning och verksamhet.

I år behandlas bland annat motioner om arbetsmiljö och förslag till nytt chefs- och ledarskapsprogram. Dessutom är det val till förbundsstyrelsens tre presidieposter och till hälften av ledamötesposterna.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ och sammanträder i november varje år. Av de 95 ledamöterna är 14 ingenjörsstudenter och 81 yrkesverksamma ingenjörer. De är alla valda av medlemmarna för att driva Sveriges Ingenjörer framåt.

Logga in för att ta del av handlingarna

Till toppen