Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter Opinion Debatt

Två engagerade kämpar hedras

Utan våra förtroendevalda skulle förbundet inte fungera. De som engagerar sig på lokal nivå eller i Ingenjörsfullmäktige gör en viktig insats för medlemmarna. Sveriges Ingenjörer har delat ut hedersutmärkelser, förtjänsttecken, till två förtroendevalda som jobbat hårt, framgångsrikt och länge med fackliga frågor för förbundets räkning. Förtjänsttecknen går till Peter Blomquist och Matts Fält.

Det är en av de stora fördelarna med att vara förtroendevald. Man får kontakter över hela landet och det är det få andra medarbetare som har på en arbetsplats.

Peter Blomqvist

Mottagare av förtjänsttecken 2020

Peter Blomqvist

Mottagare av förtjänsttecken 2020

 

 

 

 

 

Uppskattad både lokalt, nationellt och på internationell nivå

Peter Blomquists bana som förtroendevald inleddes under 1980-talet, då det inte var så självklart att en ingenjör i konsultbranschen, Sweco, skulle representera industritunga Västsverige. Han valdes in i ingenjörsfullmäktige under 1990-talet och fick sedan även en plats i förhandlingsdelegationen.

– Jag ställde frågan hur det kom sig att bara stockholmare fick plats i delegationen och då frågade de om jag ville vara med, konstaterar Peter Blomquist.

Han ledde även ett lokalt konsultföretagsnätverk som tog fram en gemensam bild av lönestrukturen för tekniska konsulter i Göteborg. Med tiden utvidgades hans personliga nätverk över hela Sverige.

– Det är en av de stora fördelarna med att vara förtroendevald. Man får kontakter över hela landet och det är det få andra medarbetare som har på en arbetsplats, säger han.

Peter Blomquists intressen som förtroendevald har legat i anställningsvillkoren: arbetstider, pensionsfrågor, föräldrapenning. Även om han haft många uppdrag, har det aldrig känts som en börda.

– Det har aldrig vari betungade att vara förtroendevald, det har faktiskt bara varit stimulerande.

Peter Blomquist har under många år varit aktiv och drivande, i såväl företaget som i förbundet, i sin roll som förtroendevald. Peter har alltid agerat utifrån de fackliga grunderna och stöttat och guidat oss andra som har haft förmånen att kunna ha en sådan frontfigur vid vår sida.

Historiska beslut, processen fram till beslut, lagar och avtal har Peter alltid kunna ge tydliga och uttömmande svar på. Analyser och underlag har Peter tagit fram på ett strukturerat, tydligt och pedagogiskt sätt. På det lokala planet, i Göteborg, har Peter genom idogt arbete även samlat fackliga förtroendemän från olika fackklubbar på andra företag och bland annat tagit fram en gemensam bild av lönestrukturen för tekniska konsulter i Göteborg. (KORG-gruppen) Det europeiska perspektivet har Peter även vurmat för och arbetat för.

Den pondus och tydlighet som Peter alltjämt har agerat utifrån har inspirerat oss alla och mötts av respekt från företagsledningar och andra. Detta förslag till förtjänsttecken har utarbetats av en grupp av kollegor över hela landet.

Jag har lärt mig med tiden att vara bekväm med att inte vara överens. Att skilja på sak och person är viktigt.

Matts Fält

Mottagare av förtjänsttecken 2020

Matts Fält

Mottagare av förtjänsttecken 2020

 

 

 

 

En klubbordförande med enormt driv

Matts Fält kommer från industrin, Preem, där han fortfarande arbetar. Efter knappt tio år i styrelsen har han nu avslutat sitt ordförandeskap. Intresset att engagera sig som förtroendevald kom av nyfikenhet.

– Jag var nyfiken på vad ett fackförbund gjorde. Jag hade en känsla av att det är ett jobb som inte märks när man gör det som bäst. Den känslan har stärkts under hand, säger Matts Fält.

Hans nya uppdrag sammanföll med att en ny VD kom på plats; en som var mer van att tala med facket. Det betyder dock inte konsensus.

– Jag har lärt mig med tiden att vara bekväm med att inte vara överens. Att skilja på sak och person är viktigt.

Han tror på uthållighet, att komma påläst och vara tydlig.

– Jag har alltid trott på det jag gör och inte haft några dolda agendor. Med tiden så gör det att arbetsgivaren lyssnar när man har argument. Man visar inte upp något agg, säger Matts Fält.

Matts Fält har visat stort engagemang och varit enormt drivande i rollen som klubbordförande. Han har en stor bredd i de frågor han hanterat och utöver med traditionella MBL-förhandlingar hanterat allt från komplicerade lokala avtal sk stoppavtal som reglerar de speciella omständigheter som råder vid planerade produktions-stopp på raffinaderiet, medverkande i framtagande av processer för att stärka MBL11 och 38 rutiner vid hantering av konsulter samt en engagemang i enskilda medlemmars dilemma samt hantering av helt nya frågeställningar i samband med Corona-pandemin.

Senast uppdaterad 2023-07-11
Till toppen