Sveriges Ingenjörer
Nyheter 19 maj 2021

Sveriges Ingenjörer ansluter till Global Deal

Förbundet har som första svenska akademikerförbund anslutit sig till OECD-initiativet Global Deal. Syftet med Global Deal är att sprida goda arbetsvillkor och social dialog på arbetsmarknader i världens alla regioner. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för förbundets medlemmar på den internationella arenan och för att bidra till en internationellt hållbar utveckling. 

Det senaste decenniet har stora internationella institutioner, däribland OECD konstaterat att länder med starka fack, kollektivavtalstäckning och social dialog har en mer inkluderande tillväxt och mindre sociala spänningar än länder utan. Samtidigt ser utvecklingen dyster ut på många håll, ibland så nära som i våra grannländer där vi nyligen sett stora arbetsgivare lämna kollektivavtalssystemet.  Globaliseringen har också visat hur olika villkoren för fackliga organisationer och deras medlemmar ser ut i olika länder.

Medarbetarinflytande och samverkan mellan fack och arbetsgivare på arbetsmarknaden har varit en viktig för utvecklingen av det svenska välfärdssamhället och ger goda utsikter inför framtiden. Ett fotfäste för den arbetsmarknadsmodellen över världen skulle stärka förbundets medlemmar, som i hög grad är jobbar på en internationell arena. Villkoren på den globala arbetsmarknaderna och dialog är dessuutom en viktig förutsättning för att genomföra omställningen till ett mer hållbart samhälle. Förbundet medverkan i Global Deal är därmed ett led i arbetet med det. 

Om Global Deal

Global Deal lanserades 2016 av den svenska regeringen som ett sätt att exportera den svenska arbetsmarknadsmodellen.

2018 tog den internationella organisationen för ekoniomiskt samarbete -  OECD - över värdskapet.

I dag är ett 20-tal länder anslutna liksom fackliga organisationer och multinationella företag. Akademikernas centralorganisation Saco utgör en av organisationerna.

Läs mer om Global Deal på Globaldeal.com 

Till toppen