Sveriges Ingenjörer
1 april 2022

Nominera till Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens uppgift är att leda förbundet så att det är relevant och attraktivt för medlemmarna, att arbeta framåtblickande med vår utveckling genom att genomföra de beslut som fattats i Ingenjörsfullmäktige samt att påverka politiker och beslutsfattare i för ingenjörer viktiga frågor. Det är bland annat så ingenjörer får det bättre på jobbet. 

Passar din kollega i vår Förbundsstyrelse?

För att styrelsen ska vara relevant är det viktigt för vår valberedning att få in nomineringar i alla åldrar och med olika bakgrunder. Har du en kollega som är framåtblickande och skulle passa att sitta i vår Förbundsstyrelse? Nominera då gärna din kollega.  

Den nominerade måste vara yrkesverksam och medlem i förbundet. Om den nominerade har erfarenhet av fackligt arbete är det ett plus, oavsett om det är lokalt, på distriktsnivå eller centralt.  

Mellan den 1 april och den 12 maj söker vi åtta ledamöter till Förbundsstyrelsen. Det går tyvärr inte att nominera sig själv, men det kanske är någon du känner som skulle passa in? Det går bra att nominera flera personer.

Vem sitter i Förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsen ska representera den bredd som finns bland ingenjörer. Läs mer om styrelsens arbete här.

Till toppen