Sveriges Ingenjörer

Nytt avtal klart - Svenska Kyrkan och arbetstagarparterna överens

Med anledning av det återkallas varslet om konfliktåtgärder mot SKAO.

Avtalet är likalydande med det som medlarna presenterade förra veckan och som SKAO då avvisade:

  • Ett omställningsavtal i linje med både Trygghetsavtalet på privat sektor och KOM-KR avtalet på Kommunal-Regional sektor
  • Att tidigare gällande löneavtal på Svenska Kyrkans område fortsätter att gälla utan förändringar till mars 2023
  • Förändringar i uppsägningstider vid arbetsbrist i allmänna bestämmelser på Svenska Kyrkans område

Läs mer om villkoren parterna är överens om här 

Löne- och villkorsavtalet säkerställer våra medlemmars löneutveckling och är helt i linje med övriga arbetsmarknaden. Avtalet innebär också omställning och kompetensutveckling motsvararande kommunal och regional sektor

Andreas Nyström

Förhandlingschef statlig- och kommunal sektor Sveriges Ingenjörer

Till toppen